Тропар, глас 4: Днес оковите на безчадието се развързват, защото Бог, като чу Иоаким и Анна, повоече от надеждата, явно им обеща, да се роди Отроковицата, от която се роди Сам Неописаният, Който, станал Човек, повели на ангелите да й викат: радвай се, благодатна, Госпос е с тебе!

 

   Припев: Света прамайко Анно, моли Бога за нас!
   1.1. Света Анно, днес ние празнуваме твоето зачатие, понеже като се развързва твоето неплодие, ти си заченала тази, която вмести в себе си невместимия Бог!
   Припев: Света прамайко Анно, моли Бога за нас!
   1.2. Господи, Ти си чул молитвата на праведниците, изпълнил си обещанието, дадено на светиите, и си им дал чедо - чистата Твоя Майка!
   Припев: Света прамайко Анно, моли Бога за нас!
   1.3. Днес славната Анна зачева чистата Богородица, която роди безплътния преблаг Господ, роди тази, която стана Майка на Христа!
   Припев: Пресветая Богородице, спаси нас!
   Богородичен: Света Дево Богородице, ти си просияла от тленна утроба и си носила в себе си Слънцето на славата - Христос, макар да си била като нас човек!
   Припев: Света прамайко Анно, моли Бога за нас!
   2.1. Света Анна вика към Господа: Боже, ако ми дадеш чедо, ще Те прославя и ще Ти го посветя.Така тя заченала чистата Богомайка!
   Припев: Света прамайко Анно, моли Бога за нас!
   2.2. Всечестна Анно, понеже си изпълнила Господния закон и си действала непорочно по Бога, наистина си родила Майката на Господа Твореца, затова и ние, вярващите те ублажаваме!
   Припев: Света прамайко Анно, моли Бога за нас!
   2.3. Богомъдра Анно, когато ти се молеше в градината, чу гласа на Всевишния, Който ти подари рожба - тази, която с благодат отвори дверите на рая!
   Припев: Пресветая Богородице, спаси нас!
   Богородичен: Богородице, ти, която си помощ на вярващите, прогони моите неплодни мисли и неспособността ми и направи да произраснат в душата ми добродетели!

Е К Т Е Н И Я

   Седален: Светите Йоаким и Анна, принесли чрез някогашните свещеници дар на Бога, но не били приети, понеже били бездетни. Но те се молили на Подателя на всички блага. Тяхната молитва била чута и им било дадено чадо - тази, която стана Врата на живота. Затова ние почитаме светото зачатие!

Е В А Н Г Е Л И Е

   Слава на Отца и Сина и Светия Дух: По молитвите на Твоята прамайка Анна,Милостиви Господи, очисти многото наши прегрешения!
   И сега и всякога и во веки веков. Амин!: По молитвите на Твоята пречиста Майка, Милостиви Господи, очисти многото наши прегрешения!
Помилвай ме, Боже по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконието ми: Днес вселената празнува Аниното зачатие, което стана чрез Бога, защото тя роди тази, която стана майка на неизречения Бог Слово!
   Припев: Света прамайко Анно, моли Бога за нас!
   3.1. Когато Господ прие съкровените слова на Йоаким, който се молеше, изпрати му ангел, който му каза: "Иди си, праведниче, Господ изпълни твоята молба!"
   Припев: Света прамайко Анно, моли Бога за нас!
   3.2. Когато света Анна стоеше в градината и се молеше, видя пред себе си ангел, който й каза:"Не скърби повече, понеже ти ще станеш майка на Божията Майка!
   Припев: Света прамайко Анно, моли Бога за нас!
   3.3. Света Анно, ти си видяла в градината птиче гнездо на дървото и с молитва си се обърнала към Бога. Така ти си приела в утробата си чистата гълъбица, която донесе маслинената клонка - Христос, Който ни освободи от мисления потоп!

М О Л И Т В А

 

   Света прамайко Анно, уязвена от презрителните погледи на съседи и познати, ти си изпитала върху себе си бича на хорското мнение, клюките и подигравките. Лишена от чедо, душата ти често е била пронизвана от зли погледи и одумки. Нито праведността на Йоаким - твоя съпруг, нито твоята чистота можаха да спрат мълвата, че сте отхвърлени от Бога и наказани заради някакъв тежък грях. В страданията и самотата си обаче вие не похулихте Бога и не се отказахте от Него. Наравно с всички и вие отидохте в светия храм да излеете своята молитва и принесете своя дар. Надменните и неразумни свещеници не приеха жертвата ви, душите ви, препълнени от скръб срещнаха злото даже и в храма и отблъснати от хората, останаха с единствена опора в Бога, Който всичко устройва. Защото злото често се допуска от Него за наше добро. Така стана и с вас - святото семейство - Йоаким и Анна. Бог ви дари чедо, което стана Майка на Спасителя Господа Иисуса Христа. След вашето унижение последва прославата ви между хората от всички векове и почуда на ангелите.
Сега, прамайко на спасителя, света Анно, ние предстоим пред твоя свят лик и усърдно се молим: И нас ни заобикалят видими и невидими врагове. Сатаната действа чрез зли човеци. Той не щади ни честта, ни името ни. Хули се сипят скрито и открито над главите ни. Към кого да се обърнем за закрила? Кой може да ни защити при нашата тревога? Ние търсим тебе като своя помощница и ходатайка пред Всевишния. Ти най-добре можеш да ни разбереш и да облекчиш мъките ни. Моли Господа Бога да уталожи гнева на злите човеци и да дари на тези твои раби (имената) спокойствие, добра чест, да потуши всички одумки и клевети и примири враждуващите. Моли Го още да дари на тези, които си нямат - добри чеда. Подкрепи родителите в тяхната грижа и старание да възпитат рожбите си в духа на вашето възпитание и добродетелите на Света Богородица. Наставяй децата и юношите да растат с вяра в Бога, обич към ближните, жертвеност към Отечеството, любов към знание и трудолюбие. И нас запази в здраве и добротворство, за да се удостоим да славим и във вечността Бога - Отца и Сина и Светаго Духа. Амин!