сърцата на простодушните. Вашата послушност на вярата е на всички известна; затова аз се радвам за вас, но желая, да бъдете мъдри в доброто и прости в злото. А Бог на мира скоро ще съкруши сатаната под нозете ви. Благодатта на Господа нашего Иисуса Христа да бъде с вас! Амин.

Свещеник: Мир ти, читающему.

Четец: И духови твоему.

Народ: Алилуя (3).

Дякон: Премудрость, прости! Услышимъ Святаго Евангелия.

Свещеник: Миръ всемъ.

Народ: И духови твоему.

Свещеник: От Матея Святаго Евангелия чтение.

Народ: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Дякон: Вонмемъ.

Свещеник: Рече Господ: Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото, казвам ви, техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен. Понеже Син Човеческий дойде да подири и спаси погиналото. Как ви се струва? Ако някой има сто овци, и една от тях се заблуди, не ще ли остави деветдесетте и девет, и не ще ли иде по планините да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесетте и девет незаблудени. Тъй и вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките. Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си; ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума; ако ли пък не послуша тях, обади на църквата; но, ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар. Истина ви казвам: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето.

Народ: Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Дякон: Помилуй ни, Боже, по великата Си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилуй.

Народ: Господи, помилуй (3) (след всяко прошение).

Дякон: Помени Господи Боже наш Пресветите Твои страдания, които доброволно си претърпял за нас, и проливането на Пречистата Ти Кръв, с която си ни освободил от мъчителството на дявола, и животворната Си смърт, чрез която нас – умрелите в греха, преславно Си оживил, и умири Твоята Свята Църква, и избави я скоро от всички беди и нужди, и от всяко зло нападение и люто гонение на противящите се отстъпници, молим Ти се Всещедрий Владико, скоро чуй ни и милостиво помилуй.

Още се молим за Високопреосвещения наш Митрополит (архиепископ, епископ) (името), за нашите братя свещеници, свещеномонаси, свещенодякони и монаси и за цялото в Христа наше братство.

Като не искаш смъртта на грешниците, но очакваш обръщането и покаянието им, съедини всички в Твоята свята Църква, молим Ти се, всесилни Творче, чуй ни и ни помилуй.