97467 Всемирното Православие - ХВАЛА НА ВЪПЛЪТИЛИЯ СЕ ЗА НАШЕТО СПАСЕНИЕ!Хвала на Тоя, Който слезе при нас в човешко естество! Хвала на Невидимия, Който заради нас стана видим! Хвала на Вечния, Който заради нас вкуси смърт! Хвала на Съкровения, Когото никой ум не може да постигне, и Който по своята благодат направи Себе си осезаем за нас чрез въплъщението Си! 

Благословен да е Този, Когото собствената Му блага воля доведе до майчината утроба, до раждане и възрастване! Благословен да е Този, Който вкуси смърт и с това подари живот на човечеството!

 

Благословен да е Този, Който направи нашата плът жилище на Своето съкровено Същество! Благословен да е Този, Който с наш език ни откри Своите тайни!

Хвала на Този, Който ни освободи, като Сам биде вързан заради нас! Слава на богатия в милост, Който за нас заплати всичко, каквото Сам не е взимал в заем! Хвала на Съдията, Който за нас прие осъждане!

Нека се поклоним на Тоя, Който просвети нашия ум с учението Си, и в нашия слух прокара пътека за Своето слово! Да благодарим на Тоя, Който върху нашето дърво присади Своя благословен плод!

Хвала на Тоя, Който невидимо обработва нашия дух! Благословен да е Този, Който е настроил чувствата на нашия дух, та с гуслите на душата си да Го възпяваме винаги!