11.01_svv_kozma_damian Всемирното Православие -  МОЛИТВА КЪМ СВЕТИТЕ БЕЗСРЕБРЕНИЦИ И ЧУДОТВОРЦИ КОЗМА И ДАМЯН (1 НОЕМВРИ) О, преславни безсребреници и церители, всеблажени и чудни угодници и подражатели на милостивия Бог! Вие, които на земята доблестно и смело сте изповядвали вярата си в Христа, като сте претърпели за Него най-различни мъки, приели сте неувяхващ венец в небесата, дето се наслаждавате с вечно блаженство и с дръзновение предстоите пред престола на трислънчевото Божество!

Ние, грешните, прибягваме при вашето Христоподражателно състрадание и най-усърдно ви молим, горещи наши застъпници за болните Божии раби (имената) и за всички нас, които с вяра почитаме и славим вашата памет.
Не преставайте да наглеждате нас, които сме в нужда и скръбни обстоятелства, и с вашата молитвена помощ и изцерителна сила, избавяйте ни винаги от горчиви злини, болести, бедствия и от всякакви злочестини. Защото вие, свети безсребреници, сте получили от нашия Спасител Иисуса Христа неоскъдна благодат на изцерения, заради вашата твърда вяра в Него, запечатана при чист и непорочен живот, с вашето мъченичество и добропобедна смърт. Вие по дадената ви благодат се смилявате над всички, които се притичват при вас в скръб и болести. Затова, като ви знаем, че сте милостиви към всички, помощници и изцерители, с вяра ви казваме, чуйте ни и с вашето ходатайство изпросете от Многомилостивия Бог за болните Божии раби (имената) милост, живот, мир, здраве и за всички ни всичко благопотребно в този живот и всичко нужно за нашето вечно спасение, та да станем наследници на Неговото безкрайно и преблажено царство. О, славни Божии угодници, не преставайте да се молите за болните Божии раби (имената) и за всички нас, грешните, щото с вашето ходатайство, избавени от беди, скърби и болести, от временните и вечни злополуки да величаем вас, нашите застъпници и молители, и вечно да славим общия наш Владика и Господ Иисус Христос, Комуто подобава всяка слава, чест и поклонение с Неговия безначален Отец и с Пресветия Дух сега и винаги, и во веки веков. Амин!