Кога и колко дълго трябва да се молим? Апостол Павел казва:
„Непрестанно се молете” (1 Сол. 5:17). Св. Григорий Богослов
пише: „За Бога е нужно да си спомняме по-често от дишането”. В идеалния случай целият живот на християнина трябва да бъде пронизан от молитва.


Много беди, скърби и нещастия произлизат именно от това, че хората забравят за Бога. И сред престъпниците има вярващи хора, но в момента на извършване на престъплението те не мислят за Него. Трудно
е да си представиш човек, който е тръгнал да убива или да краде с мисълта за всевиждащия Бог, от Когото никакво зло не може да се укрие. И всеки един грях се извършва от човека именно когато той забравя за Бога.

Повечето хора не могат да се молят през целия ден, затова трябва да намират някакво време, дори да е кратко, за да си спомнят за Бога.


Сутрин се събуждате с мисълта за това, какво ви предстои да направите през този ден. Преди да започнете работа и да се потопите в неизбежната суета, посветете макар и няколко минути на Бога. Застанете пред Него и кажете: „Господи, Ти си ми дал този ден, помогни ми да го премина без грях, без порок, запази ме от всякакво зло и нещастие”. И
призовете Божието благословение за започващия ден.

В продължение на целия ден се старайте по-често да си спомняте за Бога. Ако не се чувствате добре, обърнете се към Него с молитва: „Господи, лошо ми е, помогни ми”. Ако се чувствате добре, кажете Му: „Господи, слава на Тебе, благодаря Ти за
тази радост”. Ако се притеснявате за някого, кажете на Бога: „Господи, безпокоя се, скърбя за него, помогни му”. И така през целия ден – каквото и да ви се случи, превръщайте го в молитва.

Когато денят свърши и се готвите за сън, спомнете си за изминалия ден, благодарете на Бога за всичко хубаво, което се е случило, и се покайте за всички недостойни постъпки и грехове, които в този ден сте извършили. Измолете от Бога помощ и благословение за предстоящата нощ. Ако се научите да се молите така всеки ден, скоро ще забележите колко по-пълен ще бъде животът ви.


Често хората оправдават нежеланието да се молят с това, че са твърде заети, претоварени с ангажименти. Да, мнозина от нас живеят в такъв ритъм, в какъвто някогашните хора не са живели. Понякога ни се налага по цял ден да вършим разнообразни дейности. Но в живота винаги има някакви паузи. Ето например, стоим на спирката и чакаме трамвая — три-пет минути. Пътуваме в метрото – двадесет-тридесет минути, набираме телефонен номер и чуваме сигнал „заето” – още няколко минути. Да използваме макар и тези паузи за молитва, за да се бъдат те загубено време.