4d2cea0bee160722d53bbb6167eaa5be Всемирното Православие - МОЛИТВА ЗА БОЛЕН ОТ ЕПИЛЕПСИЯ (към св. Вит, 15/28 юни)

  Още от детски години, свети Вите, Господ е проявил над тебе Своята милост и ти, бидейки от дванайсетгодишна възраст просветен свише с благодатта на Светия Дух, си познал истинския Бог и си Му угаждал в молитва и благочестие. И Господ ти дал дар на чудотворство и светъл разум, тъй че ти и с думи, и с дела мнозина си обърнал към Христа, и си ги поучил на правия път.

 

  Като си претърпял тежки мъки за Христовата вяра, ти, макар и изкушаван от баща си със скъпоценни съкровища и с всички примамки на този свят, от нищо не си се съблазнил, и не си се отрекъл от Христа, тъй като нищо не е могло да отнеме от тебе любовта към Христа - това неизказано блаженство. Ти пред твоята смърт си се молил, свети мъчениче, за всички, които пожелаят да почитат паметта на твоите страдания, да ги пази Господ от всички злини на тоя свят и успешно да ги приведе в Своето небесно Царство. Тогава ти си чул глас от небето, който ти съобщил, че е приета твоята молитва.

  Като си получил благодат от Христа, ти, мъчениче Вите, чуй нас, които те почитаме и прибягваме към тебе. Пази ни от нещастия, злини и скърби, и ни помогни да се удостоим да станем наследници на Божието Царство. Закриляй болните и страдащите на земята, свети мъчениче! Както през земния твой живот си изцерявал различни недъзи, тъй и сега не оставяй болните и по-частно този наш брат (сестра, името), който (която) се измъчва от тежката припадъчна болест. Милосърдно го излекувай и му (и) дай пълно изцерение, за да не умре в безпаметство, а със здраво тяло и ясен ум да надвие греховните слабости и да слави Бога во веки веков. Амин.