Църквата не одобрява концерта наЛейди Гагау нас, заради хомосексуалните внушения от песните и поведението на звездата. „Не бива да се прокламира онова, което е грях", такова мнение изрази пред ДарикЗнеполският епископ Йоан, викарий на Негово Светейшество Патриарх Максим.

За Дарик Нюз негово преподобие споделя, че Бог е сътворил човеците - мъж и жена, затова в много отношения и в старозаветните времена хората са били наказани за  подобни грехове...Всеки има благоразумие, всеки е отговорен за собствения си живот пред Бога и за избора. Ние против човеците нямаме нищо, изборът не одобряваме. Всеки има право да избере едно, друго, но като го избере, си носи отговорността. А светът в момента прокламира свободата, но тази свобода е „погрешно разбрана". Коментарът в неговата цялост можете да прочете на сайта на Дарик Нюз.