19-12-days-d0bcd187-d0b2d0bed0bdd0b8d184d0b0d182d0b8d0b9 Всемирното Православие - МОЛИТВА КЪМ СВЕТИ БОНИФАЦИЙ ЗА ИЗБАВЯНЕ ОТ ПИЯНСТВО (2)О, велики угодниче Христов, мъчениче и лекарю многомилостиви на побеждаваните от беса на пиянството, свети Бонифацие! Чуй моето стенание и вопъл и помоли Небесния Целител на нашите души и тела Христа Бога да избави Своя раб и блуден син (името) от тежкия недъг на пиянството, който го погубва, а и нас, неговите близки, така много гнети и измъчва.

Приеми недостойното моление на мене, най-грешния от всички човеци - много по-грешен и от Божия раб, за когото дръзвам сега да се моля.
О, човеколюбиви мъчениче за Христовата вяра! Ти милваш с десница и показваш пътя на спасението и на ония, които най-дълбоко
са затънали в гнусния бълвоч на пиянството, тъй като от собствен опит знаеш, колко страшен и дори непобедим с човешки усилия е този порок, защото както огън пояжда слама и пламък изтребя сено, тъй погива и коренът на пияниците!

Но ти, добър победителю на тази смъртоносна змия и аспида, помоли се на Господа за Божия раб (името), та и той, по твоите молитви, да стане добър победител над виното и сикера, срамните гощавки и пиршества до късна вечер, над сладострастието и разпътството, раздора и завистта. Вземи го под твоето небесно застъпничество, Божий угодниче, който се принесе в доброволна жертва за Христос нашия Бог, и не допускай този Божий раб (името) да принесе в жертва душата и
тялото си на бесовете на блуда, виното и
питиетата, които са завладели сърцето му.

О, велики Христов мъчениче Бонифацие, не презирай моята нищожна молитва, с която викам към тебе денем и нощем, а измоли от небесния Цар и Утешител - Светия Дух, да утеши страдащото ми сърце и обърне Своя раб (името) към трезвост, целомъдрие, скромност, почтеност, страннолюбие и го направи цар над неговите страсти.

Измоли от нашия Господ Иисус Христос да ми дарува търпение, кротост, благост, снизхождение и най-вече нелицемерна любов към Неговия раб (името), за да мога да понасям теготите му и така да изпълня закона Христов.

Добър угодниче Господен и преславен страсто-терпче Бонифацие! По твоите молитви и с великата Божия помощ няма да престана да се моля за изправлението на Божия раб (името) и за свое собствено изправление, докато не получа трохите милосърдие от Твоята Божествена трапеза и аз най-големият хананеец, митар и грешник на земята през всички времена!

Да бъде волята на твоя и наш Бог Един в Троица Отец, Син и Свети Дух сега и винаги, и во веки веков. Амин.