Ежегодно в Русия се извършват 2-2,5 млн. аборта, съобщи директорът на Института за демографски изследвания Игор Белобородов. "Въпреки че Министерство на здравеопазването може да покаже намаляването им – да допуснем, в най-близкия отчет да са 1,2 милиона, трябва да се има предвид, че има огромен брой частни клиники и тяхната зверска функция на детеизтребление действа на пълни обороти. Там законите на Руската Федерация твърде често не се спазват. Понякога прекъсването на бременността в какъвто и да е стадий е въпрос само на платена сума”, - заяви експертът в интервю за православната радиостанция „Радонеж”.
По негово убеждение Русия никога няма да преодолее демографския срив, ако в нея не се промени отношението към абортите, към контрацептивните средства, „които често имат също абортивен характер и увреждат женското здраве”, предава „Интерфакс”.
По данни на И.Белобородов през последната година в страната да се родили 1,7 млн. души.
"Но абортите отдавна превишават раждаемостта – дори по официална статистика, примерно с 60 %. При това без да се смятат фармакологичните безоперационни аборти в ранен стадий”, - заяви той.
Москва, 25 януари 2012 г.