78529.b Всемирното Православие - ПСИХОЛОЗИИ И СВEЩЕНИЦИ В БЕЛОРУСИЯ ЩЕ РАБОТЯТ С ЖЕНИТЕ, РЕШИЛИ ДА НАПРАВЯТ АБОРТ

 

 

 

 


Полоцк: изглед на Софийския събор откъм река Западна Двина

 

Както предава БелТА, Центърът за защита на живота и семейните ценности „Раждане” («Зарождение») в Белорусия работи активно в град Новополоцк. Този Център подема дейността на други подобни центрове, създадени в Русия и Минск.

Организатори на центъра «Раждане» са Полоцка епархия и администрацията на гр. Полоцк, Новополоцк и Полоцки район. Главната им цел е популяризиране на семейните ценности и преодоляване на демографската криза.

Първият етап от широката просветителска кампания започна: специалисти изнасят визуализирани лекции за вредата от аборта пред ученици от гимназиите и учещите се в първи и втори курс на средните специални учебни заведения. Присъстват не само девойки, но и юноши. Следващият етап на кампанията е насочен към пропаганда на семейните ценности и ще включва поставяне на плакати, показващи кой от знаменитите хора е бил не първо и не единствено дете в семейството.

Успоредно с това ще се оборудват специализирани кабинети в две от градските поликлиники, където с жените, решили да направят аборт, ще работят психолог и свещеник.