60075.p Всемирното Православие - РУСИЯ БЕЗ АБОРТИ„Русия – за живота! Русия без аборти!” – така се нарича акцията, която всяка година се провежда във всички федерални окръзи на Русия и редица други страни на прага на Международния ден за защита на детето – 1 юни. Този път повече от 50 региона потвърдиха заявките си за участие в нея. А през следващата година, както се надяват организаторите й, тя ще обхване всички региони на нашата страна.

– Ако сега ни се удаде да реализираме набелязаните приоритети в борбата с абортите, - каза на пресконференцията, проведена в РИА „Новости” заместник- председателят на синодалния отдел по младежките въпроси към Руската православна църква Вадим Квятковски, – то през близките пет години, спасявайки неродените деца, Русия ще може да отчете до 100 000 души прираст на населението.

По думите му, движението против абортите съществува вече от много години, но ето, преди пет години конструктивно настроените сили, в това число и православни, се обединиха и избраха тази дата - 1 юни – като ден за общи действия. Оттогава в мероприятията на акцията „Русия – за живота! Русия без аборти!” участват различни обществени и младежки организации, православни съюзи, общества на родители, обединения на педагози...

В резултат на техните усилия през миналата година вече бяха приети редица поправки към законодателни актове, но това явно не е достатъчно. Затова тази година акцентът пада върху поддържането на новите инициативи на комитета на Държавната Дума (Народното събрание – б.пр.) по въпросите на обществените обединения и религиозните организации, насочени към намаляване броя на абортите в Русия.

Ярослав Нилов

60077.p Всемирното Православие - РУСИЯ БЕЗ АБОРТИ– Не е тайна, че демографското положение в нашата страна остава сложно и ситуацията с абортите е пряко свързана с това, - подчерта председателят на комитета  Ярослав Нилов. – Така, през 2010 година, по официални данни, са били извършени 1 милион и 200 хиляди аборта, а според неофициални източници, действителният им брой е от 4 до 6 милиона. За съжаление, приетият неотдавна от Държавната Дума закон „Основи на защитата на общественото здраве”  („Об основах охраны здоровья граждан”), фактически комерсиализиращ нашата медицина, оставя предостатъчно възможности за прекъсване на бременността.

Като гъби никнат мрежи на специализирани центрове, където под формата на гинекологични консултации се правят опити жените да бъдат въведени в заблуждение, заставяйки ги да легнат под ножа на хирурга-гинеколог, при това нерядко абортите се правят в късен етап на бременността, което пряко заплашва женското здраве! Цялата работа е в това, че собствениците на тези центрове се интересуват единствено от печалбата на всяка цена, дори това да са криминални, изцапани с кръв пари.

– Това е кощунствено, аморално! Това не може да продължава! - заяви Ярослав Нилов.

– Нашият комитет, – продължи той, – разработва също и законодателни мерки против употребата на тютюн и алкохол, тъй като и тук нашата страна държи печално първенство: според статистиката, на един наш съотечественик се падат...18 литра спирт, когато критичната доза, по оценка на Световната здравна организация, - е 13 литра! А колко още са неотчетените количества добиван в домашни условия алкохол и всякакъв друг боклук... Ние предлагаме, в частност, върху етикетите на алкохолната продукция задължително да се отпечатват стряскащи изображения – както това се прави върху опаковките на цигарените изделия (забелязано е, че кутията цигари с такава символика се държи, обикновено, в джоба на пушача, а не на общата маса). Накрая, трябва да се забрани продажбата на алкохол и цигари в близост до касите в супермаркетите, както и да се постави преграда в пропагандирането на тази отрова. Всичко това, безусловно, са взаимосвързани неща, и те трябва да се решават без отлагане!

– Особено опасен е неудържимият поток пропаганда на абортите в електронните медии (телевизия, радио), както и в Интернет. Така например, задавайки днес в Интернет запитване за думата „аборт”, - разказа Степан Медведко, съветник на комитета на Държавната Дума по въпросите на обществените обединения и религиозните организации, - аз се убедих: първото, което се появява, - това е предложението да се направи аборт „в същия ден за малко пари”, като при това няма никакви предупреждения за заплахата по отношение здравето на жената, да не говорим за това, че става дума за убийство на дете!

Според него е много важно младите хора да бъдат информирани, и преди всичко учениците от горните класове, докъде могат да доведат безогледните полови контакти и защо от православна гледна точка това е грях. За съжаление, мнозина подрастващи се отнасят към интимната близост като към безобидно развлечение, без възможни последствия, а след това се оказват пред необходимостта да решават съдбата на още неродения човек, и правят избор, уви, в полза на убийството.

Степан Медведко

60078.p Всемирното Православие - РУСИЯ БЕЗ АБОРТИ– Днес тези проблеми са в зрителното поле на много православни и младежки организации, като медико-просветният център „Живот” под ръководството на протойерей Максим Обухов, младежкото движение „Георгиевци!”, чийто координатор съм аз, - съобщи Медведко. – От 1 до 6 юни в рамките на акцията „Русия – за живота! Русия без аборти!” ние провеждаме във всички градове с милионни жители, областни центрове, епархии различни мероприятия: динамични митинги и патрули, шествия, концерти, театрални постановки, движения, посветени на отказа от аборт.

В Москва доброволци – участници в акцията, в продължение на няколко дни ще раздават в метростанциите разяснителни листовки за вредата от абортите. Впрочем, мероприятията срещу абортите се поддържат както от православните християни, така и от мюсюлмани и юдеи.

Що се отнася до информационната поддръжка, участниците в акцията работят чрез социалните мрежи, като най-значим канал за привличане на поддръжници. Те се обръщат към хората с горещи сърца, желаещи да направят нещо реално за решаването на този парещ за нашата страна проблем.

Набелязано е акцията през 2012 г. да се развива в четири конкретни направления, обобщени от Вадим Квятковски: забрана рекламите на аборти, закриване на частните клиники за аборти, засилване на пропагандата против абортите и прекратяването на държавното им финансиране – тъй като досега, поясни той, парите на данъкоплатците, в това число православните, продължават да отиват за убийството на деца в утробата на майките.

Още един неотложен проблем, за който стана дума на пресконференцията, – е необходимостта законодателно да се защити правото лекарят да откаже да извърши аборт. Защото дори лекарят да е невярващ, в дълбочината на душата си той чувства, че посяга на човешки живот, и ако лекарят не иска да става убиец, държавата е задължена да защити правото му на такова решение.

Беше засегнат и въпросът за необходимостта именно от момента на зачатието отношението към ембриона да бъде като към човек, с всички негови права.

Естествено, всички въпроси, свързани с вълната аборти – този истински геноцид, няма да могат да бъдат решени веднага законодателно. Необходимо е, както беше отбелязано на пресконференцията, проблемите да се разрешават поетапно, приближавайки се стъпка по стъпка до поставената цел: Русия без аборти!

29 май 2012 г.