woman_suicidalthoughts_cancer_poisk_lekarstv Всемирното Православие - АБОРТЪТ Е ПРЕДИЗВИКАЛ СМЪРТТА НА 300 000 ЖЕНИ ОТ РАК НА ГЪРДАТА Водещи учени в областта на изучаването на рака на млечната жлеза в САЩ констатират: абортите са предизвикали най-малко 300 000 случая на рак на гърдата с летален изход, след като Върховният съд през 1973 г. разрешил на практика неограниченото извършване на аборти.

Резултат от това решениe на Върховния съд са десетките милиони аборти за последните 38 години, които увеличили риска от възникване на рак на млечната жлеза.


 

Професор Джоел Брайнд, ендокринолог в Колежа Baruch в Ню Йорк, през 1996 г. е работил с няколко учени над статия, публикувана в Списанието за епидемиология и обществено здраве. В тази статия се казва, че при жените, които някога са правили аборт, рискът да заболеят от рак се увеличава с 30 %. Неотдавна Джоел Брайнд заявил, че твърде много жени са станали жертва на извършените аборти.

Както д-р Брайнд обяснява, ако общият процент на заболяванията от рак сред жените е 10 %, а абортите увеличават тази статистика с още 30 %, излиза, че 13 % от всички жени са подложени на риск. Откакто Върховният съд на САЩ взел решение за безпрепятствено извършване на аборти, са били направени 50 милиона аборта, което е предизвикало 1,5 милиона случая на заболяване от рак.

По такъв начин може да се изчисли, че легализирането на абортите от 1973 г. досега е довело до 300 000 смъртни случая от рак на млечната жлеза, което е довело до увеличение на общия процент смъртност.

Карен Малец, ръководител на Коалиция за борба против абортите и рака на млечната жлеза, изтъква, че броят на изследванията по този въпрос през последните години постоянно се увеличават, благодарение на проведения от д-р Брайнд анализ. Тя съобщава: „През последните 20 месеца са били проведени четири епидемиологични изследвания и едно статистическо. В едно от изследванията като съавтор участва Луиза Бринтън, ръководител на отделение по епидемиология и генетика към Националния институт по онкология на САЩ. От 1957 г. насам сме провели около 50 епидемиологични изследвания, потвърждаващи направените изводи. Биологичните и експерименталните изследвания също потвърждават резултата”.

„В своите медицински списания обаче експертите заблуждават жените, твърдейки, че абортите са безопасни, и че цигарите предизвикват в по-голяма степен рак”, - допълва Карен Малец.

Доктор Ангела Ланфранчи, хирург, доцент по клинична хирургия в медицинското училище Ууд Джонсън в Ню Джърси, обяснява как абортът увеличава риска от развитие на рак на млечната жлеза и колко разрушително действа той върху жените.

През 2002 г. Ангела Ланфранчи дала показания под клетва в Калифорния по иска срещу организация за семейно планиране. Тя съобщила, че в частни беседи водещи специалисти са стигнали до извода, че абортът повишава риска от възникване на рак на млечните жлези, но отказват да обсъждат това публично, смятайки темата за „твърде политизирана”.

Като заместник-ръководител на Sanofi-aventis Breast Care Program, Ланфранчи изследвала огромен брой жени, сблъскали се с диагнозата рак на млечната жлеза. През 2010 г. й било присвоено званието „почетен доктор» в областта на хирургията. В статията си, писана за медицинското списание Linacre Quarterly, Ангела разказва защо абортите предизвикват проблеми при жените и водят до риск от възникване на рак:

Изкуственото прекъсване на бременността повишава риска от възникване на рак на млечната жлеза, тъй като спира нормалната физиологична промяна в гърдите, ставаща през целия срок на бременността. Жените, които благополучно износват бременността си на 20-годишна възраст, намаляват риска от възникване на рак с 90%, в сравнение с жените, очакващи първата си бременност на 30 години.

Тъканта на гърдата след половото съзряване и преди бременността е незряла и уязвима по отношение на рака. Щом като жената зачене, ембрионът започва да отделя човешкия хормон гонадотропин, или ХГЧ - това е хормонът, който проверяваме в теста за бременност. Този хормон увеличава нивото на естрогена и прогестерона в женския организъм.

На 20-та седмица се изработва друг хормон, който помага за съзряването на тъканта на млечната жлеза, започва отделянето на мляко. И едва след 32-та седмица тъканта на млечната жлеза достига достатъчна зрялост и става по-устойчива към риска от възникване на рак.

Изкуственият аборт до 32-та седмица води до това, че клетките на млечните жлези на майката стават по-уязвими по отношение на рака. Освен това, преждевременното раждане преди 32-та седмица удвоява риска от рак на млечната жлеза. Към края на бременността 85 % от млечните жлези стават още по-устойчиви на рак. Всяка следваща бременност намалява този риск с още 10 %.

Жената може да използва тази информация, за да вземе обосновано решение за бременността си. Ако иска да прекъсне бременността по някаква причина, тя трябва да започне да изследва редовно млечните си жлези, така че в случай на възникване на рак, да предотврати развитието му на ранен стадий.