Ilya-2-120712-300x225 Всемирното Православие - ПАРЛАМЕНТАРНИЯТ КОМИТЕТ В ГРУЗИЯ ЩЕ ОБСЪДИ ИНИЦИАТИВАТА НА ПАТРИАРХ ИЛИЯ II ЗА ЗАБРАНА НА АБОРТИТЕПарламентарният комитет по здравоопазване и социална защита в Грузия ще обсъди инициативата на Грузинския патриарх за забрана на абортите.

Както заявява председателят на комитета Дмитрий Хундадзе, необходимо е да бъдат забранени селекционните аборти.

„Що се отнася до забраната, това не може да се направи изведнъж, тъй като в такъв случай може да нарасне броят на нелегалните аборти, което да доведе до ръст на смъртността”, - заявява Хундазе.

Както съобщава сайтът Грузия Online, Грузинският патриарх Илия II призова властите в Грузия да забранят със закон абортите в страната, предвид сложната демографска ситуация в Грузия и необходимостта да се приеме такова решение.

По данни, изнесени от патриарха, годишно в Грузия се извършват 36 хиляди аборта, макар че това са само официалните данни, а на практика те са много повече. Той отбелязва също, че за година мъртвородените деца в страната наброяват близо 14 хиляди.

Председателят на парламентарния комитет смята, че е необходимо да се проведе широка дискусия по този въпрос, затова на заседанието на комитета ще бъдат поканени специалисти.