Patrijarsija Всемирното Православие - СЪБОРЪТ НА СРЪБСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПРИЗОВА КЪМ ЗАБРАНА НА АБОРТИТЕСъборът на Сръбската православна църква подкрепи инициативата на вярващи лекари за забрана на абортите, с изключение на абортите по медицински показания.

Поради детеубийство населението на Сърбия всяка година намалява с броя на жителите на средноголям град, което свидетелства за дълбокото морално падение, тежката криза в семейството и недостига на истинска вяра в Бога у мнозина, въпреки че по-голяма част от сърбите определят себе си като вярващи, и са вярващи в елементарния смисъл на тази дума, - се казва в съобщението на заключителното заседание на Събора на СПЦ.

Съборът призова родителите, възпитателите, държавните чиновници и всеки, който може да повлияе върху положението в обществото, „да направи всичко възможно в името на това сред нас, въпреки материалния недоимък, прославата на живота като най-висш дар Божи да стане алтернатива на култа към смъртта, развил се в съвременната западна цивилизация”.

Съборът поръча на епархиите да основат фондове за подкрепа на многодетните семейства, превантивно, по пастирски да възпрепятстват моралното падение, разпространението на наркоманията, порнографията и други патологични явления, заплашващи съществуването, душата и бъдещето на сръбския и всички християнски народи.