image21740004_c314c2e4c152a1ac6c5f38aba34c0887 Всемирното Православие - ДОЛНАТА ПАЛАТА НА КОНГРЕСА НА САЩ ПРИЕ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДЕЦАТА, РОДИЛИ СЕ ЖИВИ В МОМЕНТ НА АБОРТСъгласно законопроект, убийството на дете, родило се живо в резултат на прекъсване на бремеността - умишлено убийство или по невнимание, се счита за престъпление по смисъла на американското законодателство. “Актът за защита на младенците, оживяли след аборт” е бил представен от конгресмена-републиканец Трент:

“През всички тези последни десетилетия, абортната индустрия се опитваше да убеди целия свят, че към родените и неродените деца трябва да имаме съвсем различно отношение: родените – това са хора, а неродените – виждате ли, не са хора и не заслужават нашата защита”.

Приемането на законопроекта задължава всеки здравен служител, присъстващ на аборт, да предприеме мерки към живородено дете така, както за всеки от своите пациенти. Ако той не го направи, подлежи на наказателна отговорност, както и друг, станал свидетел на извършеното деяние.

Присъдата е глоба и/или лишаване от свобода.

Преди десетина дни (18.09.2015 г.) Камарата на представителите прие друг законопроект, чрез който лиши от финансиране "Американската федерация за планиране на семейството", за която през юли стана известно, че  тайно се е занимавала с търговия на органи на неродени деца, като е използвала частично раждане по време на аборта.

 

Още по темата можете да прочетет в рубриката ни АБОРТЪТ Е УБИЙСТВО!