1450077229_sterilizaciya Всемирното Православие - АБОРТИРАЩИТЕ МЕДИКАМЕНТИ И БЕЗПЛОДИЕТО Химичният аборт, или фармакологичният, или, както още го наричат - медикаментозният, се извършва с помощта на препарата мифепристон, познат под различни наименования: мизопростол, пенкрофтон, мифегин,  Misoprostol, Mifepristone, Cytotec, Tamoxifen, Methotrexate и др.

Безплодието, като усложнение след химичен аборт, може да бъде непосредствено причинено от самото прекъсване на бременността. Или да възникне след това - вследствие на заболявания в резултат на аборта.

В частност, най-честият механизъм, предизвикващ усложнения след медикаментозен аборт, се състои в това, че таблетката е нискоефикасно абортивно средство. Тоест, често става така, че мифепристонът убива детето, но спонтанен аборт не се получава.

Тогава мъртвият плод започва да се разлага и се налага спешна намеса, аналогична на химичния аборт, но вече с отстраняване на мъртвия плод. Естествено, при това се получават всички усложнения, характерни за хирургическия аборт, плюс възможност за възникване на инфекция с последващи хронични заболявания, които на свой ред водят до безплодие. Така, възпалението на маточните тръби в 10-11% от случаите води до безплодие, а повторното възпаление - в 30% от случаите.

Спонтанният аборт, особено незавършеният, може с голяма вероятност да предизвика инфекциозни възпалителни заболявания на всички женски органи, които, първо, изискват продължително лечение, второ, винаги могат да доведат до безплодие. При това, дори ако след химичен аборт жената се чувства добре, това не означава, че тя е здрава и че няма усложнения. Възможно е хроничният инфекциозен процес да се е отключил и да напомни за себе си след известно време.

Затова след химичен аборт се препоръчва повторно изследване, свързано с повишения риск от усложнения и възможността от гниене на мъртвия плод. „Несъстоялият се“ химичен аборт може да доведе освен това и до оцеляване на плода, който обаче да е с нарушено здраве; възможни са и продължителни, несекващи кръвотечения, които да изискват преливане на кръвТези явления се неизбежни, тъй като спонтанният аборт е винаги опасен за здравето, още повече предизвиканият от приема на токсични препарати.

На Запад визитите и последвалият лекарски контрол след химичен аборт са задължителни и са свързани именно с възможните усложнения.

Трябва да се разбере, че абортът по принцип е свързан с безплодие. Абортът се прави с цел да се предизвика изкуствено безплодие, за избавяне от детето. Самото влияние върху организма по време на аборта, било то хирургическо или химично въздействие, е насочено срещу плодовитостта и срещу нормалния, естествен процес, какъвто е бременността. Нарушавайки естествения развой на събитията, ние се борим с природната функция на организма, с цел да я нарушим. Затова няма нищо чудно, че често изкуственото безплодие преминава в постоянно.

При това цифрите, посочвани в медицинските източници като единица проценти, едно на сто, трябва да се възприемат като нещо относително. Първо, става дума за доказани случаи, когато връзката между аборта и усложнението е достоверно установена. Това не значи, че последвалите дори след години други заболявания не са свързани с аборта, просто тази връзка трудно може да се докаже, понеже причините за болестите са многобройни, при съчетаване на редица фактори. Върху болестта може да влияят пушенето, съпътстващите заболявания, инфекциите, спадането на имунитета и др.

Доказана е например връзката между честотата на абортите и рака на млечната жлеза, но това доказателство се основата върху изучаване на статистиката, а не върху отделно взети примери. Необходимо е също така да се има предвид, че често нещата не се ограничиват с един аборт и усложненията могат не само да възникнат, но и да се умножат. Тоест, усложненията от повторния прием на таблетки ще бъдат по-големи, отколкото при първоначалния. Затова честотата на усложненията, и в частност, безплодието, е много по-високо, отколкото мислим, че се дължи на много други фактори.

Има например данни, че в Русия се извършват много аборти и че равнището на безплодие съставлява 20 – 25 %. Но тези данни са осреднени. Ако изключим жените, които никога не са правили аборт, не е трудно да се досетим, че процентът на безплодие е по-висок.

 

Още по темата вижте в рубриката ни "Абортът е убийство и най-тежък грях":