20150405-15041501 Всемирното Православие - СВ. ПАИСИЙ СВЕТОГОРЕЦ: СТРАШНИЯТ ГРЯХ НА АБОРТА– Отче, една четиридесетгодишна госпожа, майка на пораснали деца, забременяла и сега е вече в третия месец. Нейният мъж настоява да абортира и заплашва, че в противен случай ще се разведе с нея.

Ако тя направи аборт, за него ще заплатят другите ѝ деца – с болести и нещастни случаи. Сега родителите убиват децата си с аборти и се лишават от Божието благословение.

Някога, ако детето се е раждало болно, го кръщавали и то умирало като ангелче. Нямало причина да се безпокоят за вечната му участ. Родителите имали други – здрави деца, и при това с родителите пребивавало Божието благословение.

А днес родителите убиват здравите си деца с аборти, а болните се стараят насила да ги запазят в този живот. Родителите пътуват до Англия и до Америка, за да изцерят болните си деца. По такъв начин от поколение на поколение децата се раждат все по-болнави и по-болнави. Защото ако родителите успеят да излекуват децата си и те не умрат и встъпят в брак, тогава родените от тях деца също може да бъдат болни.

Виждаш ли какви са последствията? Но ако родителите раждаха не едно, а няколко деца, тогава нямаше да им се налага така да се пребиват, тичайки по лекари и в чужбина, за да удържат живота на болното си дете. Болното дете си отива при Бога. Отива при Него като ангелче.

–––––––––––––

Из книгата „Слова“, т. 4, „За семейния живот“, изд. Славянобългарски манастир „Св. вмчк Георги Зограф“, Св. Гора, Атон, 2007 г.