Стандарт

 800px-sofia-vuzrajdane-theatre Всемирното Православие - 80 години от създаването на Столичната библиотека

Тази година отбелязваме 80 години от създаването на Столичната библиотека, като Столична градска библиотека /1928/. Официално е открита през лятото на 1929 г. ПМС 153/28 юли 2000 г. се преобразува в регионална библиотека със седалище в София. С Постановление 153 на Министерския съвет (ПМС) от 28 юли 2000 г. се преобразува в регионална библиотека със седалище в София. С решение 128 от 1 юли 2000 г. на Столичния общински съвет и Постановление 153 на Министерския съвет от 28 юли с.г. библиотеката получава статут на Общински културен институт на Столична община с регионални функции за библиотеките в София