СИМВОЛИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОСФОРАТА

vipechka_prosfor_kvadrat Всемирното Православие - ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: СИМВОЛИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОСФОРАТА. КАК СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВЕТИТЕ ДАРОВЕДуховното значение на копието става особено ясно при разглеждане на символичното значение на просфорите, от които с копието се изваждат частици. Просфората се състои от две части, които се правят от тесто отделно една от друга и след това се съединяват, прилепвайки една към друга. Върху горната част се поставя печатът, изобразяващ равностранен кръст с надписи над кръста IС и ХС (Иисус Христос), а под него HI КА (на гръцки - победа).

 

Просфората, приготвена от брашно, получено от зърната на безброй много класове, символизира и човешкото естество, състоящо се от множество природни елементи, и човечеството като цяло, състоящо се от множество хора. При това долната част на просфората съответства на земния (плътски) състав на човека и човечеството; горната част с печата съответства на духовното начало в човека и човечеството, в което е запечатан образът Божий и тайнствено присъства Духът Божий.

Божието присъствие и духовното начало пронизват цялото естество на човека и човечеството, което при приготвяне на просфората се отобразява с добавянето на светена вода и мая във водата. При това светената вода символизира Божията благодат, а маята – животворящата сила на Светия Дух, даващ живот на всяко създание. Това съответства на думите на Спасителя за духовния живот, стремящ се към Царството Небесно, което Той уподобява на квас, сложен в брашното, благодарение на който постепенно се повдига цялото тесто.

Разделянето на просфората на две части по видим начин означава това невидимо разделение на човешкото естество на плът (брашно и вода) и душа (мая и светена вода), намиращи се в неразривно, но и в неслитно единство, поради което и се прави горна и долна част на просфората отделно една от друга, но след това се съединяват така, че да станат едно цяло.

Печатът върху горната част на просфората символизира видимия образ на невидимия печат на образа Божий, проникващ в цялото естество на човека и представляващ висшето начало в него. Такова устройство на просфората съответства на устройството на човека до грехопадението и природата на Господа Иисуса Христа, възстановяваща в Себе Си нарушеното от грехопадението устройство. Поради това просфората се явява символ на Господа Иисуса Христа, съединяващ в Себе Си Божествената и човешката природа.

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0 Всемирното Православие - ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: СИМВОЛИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОСФОРАТА. КАК СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВЕТИТЕ ДАРОВЕПросфората се прави кръгла в знак на вечността на Христос и човечеството в Христа, въобще в знак на това, че човекът е сътворен за вечен живот. Лесно е да се види, че просфората символизира също и Божието творение в единството на небесната и земната област на битието и небесната и земната пълнота на Христовата Църква.

Като символ на обожението на тварите просфората може да придобие различни значения в зависимост от хода на богослужението, символизирайки отделния човек и човечеството като цяло. Когато по време на службата от първата просфора се изрязва четиричастният Агнец, това едновременно символизира и Раждането на Иисус Христос от пречистата утроба на св. Дева Мария, и отделянето на безгрешното и очистено с Божественото естество човешко естество на Иисус Христос от средата на грешното човечество, от средата на този свят, от земния живот. Това отделяне е станало чрез злобата на самите хора, преследващи Христа от рождение и привели Го до кръстна смърт. Това обяснява защо Агнецът се изрязва с копие.

Мъдростта в устройството на просфората позволява тя да бъде и символ на Църквата, и възстановената в нея, чрез причастието в Христа, създадена от Бога човешка природа. Просфората е главно символ на обожената твар, символ на Църквата като вечно Царство Божие, частица от която се стреми да стане човекът, принасящ просфора, и което той желае за тези, за които се изваждат частици от просфората (при споменаване на записаните имена за здраве и упокой – б. пр.).

Желязното остро копие, изрязващо тези частици, съответно означава житейските изпитания, които се допускат от Бога от страна на враждебните на човека демонски сили, така че самите тези изпитания се оказват, въпреки враждебната воля, необходими в усовията на земния живот оръдия за спасение на човека, отсичане на греховните му привързаности и съединяване на Божиите избраници с Църквата.

Копието не е създадено само за удобство за изрязване на частиците от просфората. Ако отделянето на Агнеца и частиците имаше друг духовен смисъл, то можеше да си извърши или с ръцете на свещеника чрез отчупване, или с предмети, означаващо каквото и да е, но не и оръдие на жестокостта и телесната смърт.

 

КАК СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВЕТИТЕ ДАРОВЕ

 

2401 Всемирното Православие - ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: СИМВОЛИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОСФОРАТА. КАК СЕ ИЗВЪРШВА ПРЕСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВЕТИТЕ ДАРОВЕС термина пресъществяване в православното богословие се определя начинът на превръщане на Тялото и Кръвта на нашия Господ Иисус Христос в хляб и вино по време на светата Евхаристия. В пресъществяването Църквата вижда чудото на Божието всемогъщество, подобно на Божието сътворяване на света от нищото. Самата същност на хляба и самата същност на виното се претворяват в същност на истински Тяло и Кръв Христови чрез действието на Светия Дух, Когото свещеникът призовава по време на извършване на Тайнството с молитва и с думите: «Изпрати Твоя Свети Дух върху нас и върху тези предлежащи Дарове, и направи този хляб драгоценно Тяло на Твоя Христос. Амин. А това, което е в тази чаша – в драгоценна Кръв на Твоя Христос. Амин. Като ги претвориш чрез Твоя Свети Дух. Амин, амин, амин".

Веднага след тези думи се извършва пресъществяването: остава само видът на хляба и виното, достъпен за очите. Господ е пожелал да не виждаме с телесните си очи Тялото и Кръвта Христови, но духом да вярваме, че това са Те, на основание на думите, казани от Христос на Неговите ученици на Тайната Вечеря: Това е Моето Тяло и Това е Моята Кръв. Ние трябва да вярваме повече на Божественото слово, на Неговата сила, а не на нашите чувства, което и представлява блаженството на вярата.

Сн.: ichalki-blagovest.ru

www.listopedia.ru

nv-rh.cerkov.ru