Неделни проповеди

947298262646314_595 Всемирното Православие - Неделни проповедиНе бой се; отсега ще ловиш човеци

(Лук. 5:10).

Благослови, отче!

Както опитният рибар носи със себе си различни риболовни принадлежности и лови с тях много и различни риби, така и Христос лови с мъдростта Си различни хора и ги довежда до спасение. Както привлякъл към Витлеем тримата източни царе чрез новопоявилата се звезда според тяхното знание, така привлякъл и сега светите апостоли с уловената риба според тяхното майсторство и ги направил ловци на човеци, както ще чуете сега от Евангелието.

1200px-Klisurski-manastir-Sofia-eparchy-Mark-8-36 Всемирното Православие - Неделни проповеди Каква полза за човека,

ако придобие цял свят,

а повреди на душата си?

(Марк. 8:36).

Благослови, отче!

Както земният цар, когато предстои битка, въоръжава войската си и приканва бойците да се бият до смърт, за което им обещава чест и голяма слава, така и Христос е дал на всички християни Своя кръст и търпение като непобедимо оръжие и приканва всички ни да търпим на този свят всички беди, за което ни обещава Небесното царство, чест и безкрайно веселие, както ще чуете сега от Евангелието.

FY7L2WSFs6Y Всемирното Православие - Неделни проповедиИзследвайте Писанията

и ще намерите живот вечен

(ср. Иоан. 5:39).

Благослови, отче!

Благочестиви християни, нашата православна вяра ясно е доказана от Писанието на закона и пророците и е удостоверена от Божиите преславни чудеса, от апостолите, от църковните учители, от мъките на светите мъченици и от кръстното Христово разпятие, което Моисей предизобрази с издигнатата змия, както ще чуете сега от днешното Евангелие.

От Иоан, зачало 9

9k= Всемирното Православие - Неделни проповедиЗлодейците ще погуби зле,

а лозето ще даде на други лозари

(Мат. 21:41).

Благослови, отче!

 

Благочестиви християни! Иисус Христос много пъти подтиквал грешниците към покаяние с различни притчи и предупреждава евреите със Своята премъдрост, за да осъзнаят безумието си и да не бъдат осъдени на вечна мъка.

218333.p Всемирното Православие - Неделни проповедиПо-лесно е камила да мине

през иглени уши, нежели богат

да влезе в царството Божие

(Мат. 19:24).

Благослови, отче!

Нищо друго не размътва ума на човека така, както сребролюбието. Защото от него се ражда омраза между съседи, недоверие между приятели, убийство и други безчестни злини.

9k= Всемирното Православие - Неделни проповедиВ сърцето на всеки човек се намира ключът за портите на рая и ключът за вратата на ада. Ключът за рая — това е милосърдието, а ключът за ада — туй е жестокосърдието.

Спомнете си за Страшния съд, тъй както е описан от свети апостол и евангелист Матей (25:31—46)!

Ще наследят Царството небесно ония, които са нахранили гладни, напоили жадни, прибрали странници, облекли голи, посетили болни, споходили затворени.

0463c35b89c236027aa1283ddfbd5681 Всемирното Православие - Неделни проповедиО, роде неверен и развратен!

Докога ще бъда с вас?

(Мат. 17:17).

Благослови, отче!

Както един царски сановник, докато служи вярно на царя, всички хора се боят от него и му се подчиняват, а като наруши някоя царска заповед и му отнемат службата, тогава никой не се бои от него, нито го почита, така и Адам, докато слугувал вярно на Бога, бил славен и всички животни и влечуги се страхували от него и го почитали, а когато съгрешил и Бог го изпъдил от рая и му отнел честта и славата, които имал, тогава животните започнали да му се противопоставят и да се мъчат да навредят на човека.

ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО  СТЪПКА ПО СТЪПКА 

 

Слушайте "Радио Канон"

Baner radio 3 1

Български свещеномъченици и изповедници за вярата от най-ново време

С ТЕКСТОВЕ ОТ КНИГИТЕ НА

ИГУМЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ДРУМЕВА

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК

Нагоре