Източник: Обществен комитет православни ценности

        На 28 януари 2009 г. (сряда) от 11:00 часа в Кръглата зала на бул. „Съборни” № 31А, Обществен комитет за православни ценности „Св. цар Борис-Михаил” даде пресконференция по повод решението на Европейския съд по правата на човека в Страсбург относно жалбата на нелегитимния разколнически синод. 

      

       В специална декларация се изразява категорично несъгласие относно решението на Европейския съд, че мерки, предназначени да принудят двете църкви да се обединят под едно единствено ръководство, са “незаконни и ненужни в едно демократично общество”. Съдиите в Страсбург прецениха, че българските власти са нарушили правата на вносителите на жалбата. 

       “Недопустимо да се иска сключване на споразумение относно канонични въпроси". Според Негово Варненеският и Великопреславски митрополит Кирил, решението на съда засяга канонични въпроси, които не могат да бъдат обект на Европейската конвенция за правата на човека. Българската православна църква не е нарушила по никакъв начин правата на доброволно отцепилите се духовници. Те имат възможност да се покаят и да се завърнат в лоното на църквата или според закона да се регистрират като вероизповедание, но с ново и различно название. 

         25 видни български интелектуалци, сред които са Сред тях са Антон Дончев, проф. Николай Овчаров и др, са изготвили обръщение в подкрепа на Светия Синод и в защита единството на Българската православна църква. Съобщението направи Заместник-председателят на комитета и Председател на постоянната комисия “Култура, вероизповедания и медии” към Общинския съвет - Варна, г-н Панко Анчев, който е сред авторите на обръщението.