300px-Building_of_the_Holy_Synod_of_the_Bulgarian_Orthodox_Church Всемирното Православие -  РЕШЕНИЕ НА СВ. СИНОД ЗА ПРЕОСВЕЩЕНИЯ КРУПНИШКИ ЕПИСКОП ИНОКЕНТИЙ

Св. Синод в заседанието си на 11.12.2012 г., след като разгледа покайната молба на Крупнишкия епископ Инокентий и неговата писмена декларация, с която се отрича от титлата „Софийски митрополит и Наместник-председател на Св. Синод“ и от всички извършени от него хиротонии след 01.10.1998 г., РЕШИ:

Приема Крупнишкия епископ Инокентий в лоното на БПЦ – БП и по молба на Старозагорския митрополит Галактион му определя църковно послушание да бъде негов викарен епископ, считано от днешна дата.