Всеизвестно е, че на 29 август св. Православна Църква отбелязва едно печално събитие от новозаветната история на човечеството - отсичането на главата на св. Йоан Предтеча и Кръстител Господен. Ден, в който Църквата от древни времена е отредила християните да спазват строг...

 

 

Read more: БПЦ - Българска Патриаршия