Българите, живеещи на територията на Румъния, са изпратили писмо до Румънския Патриарх Даниил, в което изразяват своя протест по повод отнемането на временния българския храм в Букурещ от Румънската Православна Църква, съобщава Двери. 

 sv-ilia4 Всемирното Православие - Българите в Румъния протестират против решението за отнемането на  временния българския храм в Букурещ от Румънската Православна Църква

Културните и обществените обединения на българите на територия на Румъния протестират срещу назначаването от Румънската Патриаршия на свой настоятел в храма Св. Пророк Илия, който от 1954 г. е временен български храм под върховенството на Патриарха на Българската православна църква. 

Авторите на писмото припомнят, че Румънският Патриарх Юстиниян е разрешил на българската община да извършва богослужения в храма св. Илия, след като е бил национализиран построения от българите храм на Кирил и Методий в Букурещ. Всички опити да бъде върната църквата във владение на Българската Православна Църква са били неуспешни. В писмото също се подчертава, че храм св. Илия е бил единствения център на българската култура в Румъния, а службите, които се извършват там са на два езика – български и румънски.

 

Подписалите се (повече от 300 души) са изразили опасението си, че след това решение 55 годишния облик на храма силно ще се измени, а етническите българи, живеещи в Румъния, ще са лишени от възможността да се молят на родния си език. Авторите на писмото се опасяват, че осигуряването на земя и строителството на нов храм може да се проточи дълги години. В заключение, в писмото се отбелязва, че българската община не претендира за собствеността на храма, но моли да се съхрани неговия български облик и юрисдикцията в подчинение на Българския Патриарх.

Конфликтът е възникнал на 16 април 2009 г., когда на Велики четвъртък в храма Св. Пророк Илия  в Букурещ е пристигнал румънският свещеник Габриел Григореску. Той е настоял службата да се извърши на румънски език, а по време на литургията демонстративно е споменал само името на Румънския Патриарх Даниил, обяснявайки действията си с това, че храмът е румънски. Българският свещеник Петър Тотев е уведомил за случващото се Светия Синод на Българската православна Църква, който след страстните и пасхални дни е изпратил писмо до Румънската Църква и е сформирал комисия за провеждане на преговори. Но румънската страна е отказала преговорите като е изпратила на 29.04. 2008 г. писмо до Патриарх Максим, в което припомня, че през 1954 г. Румънският Патриарх Юстиниян е разрешил на българската община да извършва временно богослужения в храма Св. Илиядокато общината не си построи свой. В писмото също се съобщава, че от 9. април 2009 г. нов настоятел на храма е о. Габриел Григореску и е изразена надежда, че българският свещеник Петър Тотев ще продължи да се грижи за духовното спасение както на българското, така и на румънското паство.

 

 Източник: Благовест-инфо.