В заседанието си от 21 юни 2012 г. Св. Синод обсъди и прие Становище с предложения за конкретни промени по проектотекста на Закона за детето, подготвян от Министерството на труда и социалната политика за гласуване в Народното събрание през 2012 година. Проектозаконът предизвика силни и противоречиви реакции в България. В много аспекти той смути и православната църковна общност у нас. 

Проектотекстът все още не се гледа в Народното събрание, но становището на Българската православна църква по него е крайно нужно и затова е очаквано и търсено от обществото с надежда, че то ще съдейства за това философията на Закона за детето да бъде сериозно видоизменена така, че да е в интерес на непреходните семейни ценности и традиции, върху които през вековете се гради стабилността на държавата ни и достойнството на нацията ни. Във връзка с това Св. Синод изпрати приетото Становище до Президента, Председателя на Народното събрание, Министър-председателя, отговорните парламентарни комисии, ръководителите на парламентарно представените групи в Народното събрание и Националната агенция за закрила на детето на Р България.

 

Становището на Св. Синод относно Закона за детето можете да прочетете в:

 

http://bg-patriarshia.bg/index.php?file=attitude_8.xml

 

~~~

 

Напомняме ви, скъпи читатели, че в своята грижа за подрастващите поколения на България, на 15 юни т.г. Св. Синод прие и Принципно становище относно Законопроекта за предучилищното и училищно образование, одобрен от Министерския съвет на Република България с решение № 271/5.ІV.2012 г., който в момента се обсъжда на второ четене в Народното събрание.

 

Предложенията на Св. Синод относно въвеждането на предмета "Религия" в задължителните учебни часове, както и другите препоръки на БПЦ към Законопроекта за предучилищното и училищното образование можете да прочетете в:

 

http://www.bg-patriarshia.bg/index.php?file=attitude_7.xml