Българският двадесет и четвърти март бе засенчен от поредния провокативен скандал,

в който бе намесено името на Величкия Епископ Сионий – ректор на Софийската духовна семинария. 

Скандалът е доказателство, че в българското общество, водено от високи светски идеали,

името на всеки може да бъде опетнено и дискредитирано.

Разбира се, когато е намесена честта на архиерей,

случаят придобива особена пикантност и бие пряко

върху авторитета на Българската Православна Църква.  

Тъй като ответните действия на о. Сионий

(който веднага свика пресконференция и даде интервю за BTV)

са повече от всякакъв комнтар,  

ние искаме да срещнем нашите читатели с Епископ Сионий,

чрез едно от гостуванията му

в навечерието на Великден в предаването “Полет над нощта” по БНТ.


 

 
 
 

  
 

  

Препоръчваме Ви да почетете също и интервюто на Любомир Кюмюрджиев

с Епископ Сионий на тема

"Нацията ни преживява сериозна духовна криза

и причините за нея не идват само от последните 60 години", 

поместено във фагмент на адрес

 
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.nationalgeographic.bg/files/mf/articles/118_pic_big.jpg&imgrefurl=http://www.nationalgeographic.bg/%3Fcid%3D13%26art_id%3D118&usg=__Vv0mJtsyr8uOGHdTgUT9DGOIdAk=&h=240&w=490&sz=29&hl=bg&start=14&sig2=pN3Vad9nMqwfEP9r8-Ei-w&um=1&tbnid=-VAPHCZUBsnX0M:&tbnh=64&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BF%2B%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9%26hl%3Dbg%26rlz%3D1C1GGLS_bgPL306PL306%26sa%3DN%26um%3D1&ei=-BocStjvDYaV-gbwqrHXAg
.
 
Цялото интервю е публикувано

в броя на National Geographic България от април 2009.