Източник: http://www.diocese-ruse.org 
 
До
Дейците на българската просвета и култура, учителите и учениците от Русенска епархия

Уважаеми дейци на българската просвета и култура,
Скъпи учители и ученици,

Сърдечно Ви поздравяваме с празника на Българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май !
На този светъл ден честваме паметта на светите равноапостолни братя Кирил и Методий – нашите църковни и народни просветители. Излезли от недрата на родната ни Църква и чада на нашия древен народ, те издигнаха славянската култура на европейско ниво и доказаха нейното право на съществуване наред с утвърдилите се от векове гръцка и латинска култури. Именно благодарение на това ползотворно взаимодействие между Църква, Държава и народ България постигна своя Златен век, и се утвърди не само като военна сила в Европа, а показа и своята културна значимост и богато духовно развитие. През вековете България премина през много трудности, но запази своята Православна вяра и славянска душа, които днес привнася като културно и духовно многообразие, обогатявайки европейските народи със славянска писменост и православна християнска култура. 
 
Нека пребъде през вековете светлото дело на просветителите на българския дух! Мир и благопреуспяване на светата ни Църква и свидното ни Отечество!

† Русенски митрополит Н Е О Ф И Т