Официалният сайт на БПЦ съобщава, че на своето редовно заседание от 8 юли 2009 г. Светият Синод в пълен състав разгледа писмо вх. № 352 от 8 май 2009 г. с приложено писмо-покана за участие на представители на БПЦ на поредния богословски диалог между представители на Православната и Римокатолическата църкви в Кипър от 16 до 23 октомври 2009 г.

След обстоен анализ на досегашните конференции и срещи, Светият Синод прецени, че проведените богословски диалози между православни и римокатолици не са довели и до минимално приближаване на римокатолическата догматика до православната вероизповед, поради което РЕШИ:

Намира за неуместно участието на БПЦ в този диалог. Светият Синод ще дава своя принос при срещи за обсъждане на социални и други общочовешки проблеми.