phMaxim Всемирното Православие - ПАТРИАРШЕСКО СЛОВО ЗА ПРОШКА  В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ - 2011 г.   + М А К С И М
ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

"Прощавайте, и простени ще бъдете"(Лука 6:37)

    Възлюбени братя и сестри,
   Тая вечер по издревна православна църковна традиция се извършва взаимно опрощение. Благопристойно е началото на Великия пост да се начене с опрощаването, защото през време на светата Четиридесятница, в която от утре встъпваме, ние преди всичко ще молим Бога за опрощение на нашите грехове. 

 

Светият апостол ни учи: "Бивайте един към другиго добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа" (Еф. 4:32). А сам Иисус казва: "Прощавайте, и простени ще бъдете" (Лука 6:37).

 

 Взаимното опрощаване се определя от неговото спасително значение в смисъла на поста. Защото през Великопостния период ние ще се съкрушаваме за греховете си и с покаяние за тях ще молим Бог за опрощаването им. А ние много грешим. "Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас" (1 Йоан. 1:8) - казва св. Йоан Богослов. Но ние имаме упование за опрощение във великата Божия милост, по думите на Псалмопевеца: "Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив" (Пс. 102:8). За получаване на Божията милост към нас ние трябва да проявим милост към човеците, по думите на Спасителя: "Ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви" (Мат. 6:14-15), както казваме в Господнята молитва: "Отче наш, Който си на небесата!...прости нам греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник" (Лука 11:2, 4). Нека да презрем гордостта, та тя да не ни въздържа да простим на брата си. "Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат"(1 Петр. 5:5).
   Нека със смирени сърца и искрена братска обич да наченем свещените дни на светата Четиридесятница, през които с телесен пост, искрени, покайни, горещи молитви и добри дела усърдно да се подготвим с радост да посрещнем свещените дни на Светлото Христово Възкресение.
   Аз първом моля да ми простите. И аз прощавам и ви пожелавам леки и спасителни пости.