10%2003%202013%20moleben%20za%20mir%20v%20BG%202 Всемирното Православие - ПАТРИАРШЕСКО СЛОВО В ДЕНЯ НА МОЛЕБЕНА ЗА ПОМИРЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД - 10 МАРТ 2013 Г., НЕДЕЛЯ МЕСОПУСТНАБЪЛГАРСКИ ПАТРИАРХ И СОФИЙСКИ МИТРОПОЛИТ + Н Е О Ф И Т

Възлюбени в Господа братя и сестри,

В навечерието на Великия пост, когато Църквата за пореден път призовава всяка вярваща душа към благодатната тишината на Божествения мир, обществото ни отново преживява дни на изпитания. Душите на мнозина са изпълнени от възмущение и недоволство. С растяща тревога наблюдаваме ескалация на социалното напрежение. Потресени бяхме от трагичната участ на млад човек, който, в отчаян опит за промяна, загуби живота си. Случващото се не може да не ни тревожи, не можем да наблюдаваме безучастно. Християнската и човешката ни съвест не може да мълчи пред предизвикателството на достигналия широки размери социален протест. Обществото ни преживява дълбока криза: криза на устоите ни, на отношението ни към живота, към света, към ближния.

 

Църквата акцентира върху истинското призвание на човека, сътворен по Божи образ и призван към богоуподобяване. Тя помни и във всяко време припомня, че „Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на Своето вечно битие” (Прем. Сол. 2:23) и затова ревностно отстоява човешкото достойнство и правото на всекиго на свободен и достоен живот. Църквата разбира справедливия социален протест и скърби заедно с всяко от своите страдащи чада. Нейната сила обаче е преди всичко в нейната молитва, в помненето на Божията правда, в усърдното изпросване от Всеподателя Бога на мир и благоденствие за поверените ? чада, в ежедневната проповед на Евангелието, възвестило на света не социални учения, а съвършения закон на любовта: „По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си” (Йоан. 13:35). Всеки ден Църквата се моли „… за мира на целия свят, за благопреуспяване на светите Божии църкви и тяхното единение…, за благоразтворение на въздуха, за изобилие на земните плодове и за мирни времена”. Тук е нейната сила и нейната власт.

Ето защо и днес в Божия храм всички ние заедно – клир и народ – се събрахме за всеобща молитва пред чудотворната икона на Пресвета Богородица, щото с едно сърце и с една душа да издигнем молитвен взор към висините – към Божия престол – и да измолим помирение за нашия христолюбив народ, та, по молитвите на Божията Майка, Господ Бог да простре великата Си милост над скъпото ни Отечество – немощни да укрепи, страдащи да утеши, гневни да умири, та пребъдвайки в Неговата любов и Неговия мир, да преуспяваме в евангелските добродетели и в мъдростта, „която иде от горе” и която е „… чиста, мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна”. И въпреки всички изпитания да се стремим да бъдем миротворци, защото „плодът на правдата се сее в мир от миротворците” (Иак. 3:17-18).

Божият мир и радостта в Светия Дух да бъдат с всички вас! Амин!

 

 


10 март 2013 22:17, Българска Патриаршия