1 Всемирното Православие - ОБРЪЩЕНИЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА – БЪЛГАРСКА ПАТРИАРШИЯСкъпи съотечественици, братя и сестри,

На фона на ескалиращото напрежение в обществото, народното недоволство и продължаващите вече няколко дни масови протести в столицата и в по-големите градове, Българската православна църква не може да остане безучастна към случващото се в страната. Тя има свои чеда и пасоми както сред протестиращите, така и сред онези, срещу които е насочено общественото недоволство, и с нарастваща загриженост и тревога следи нарушения мир, ред и справедливост в обществото.

 

Всеки вярващ има дълбоко заложено в сърцето му от Твореца чувство за справедливост. Когато чувстват, че справедливостта е нарушена, хората са свободни да изразят своето несъгласие с действията на онези, на които е възложена грижата за управлението на страната и отговорността за благоденствието на нейните граждани.

Свободата е висше благо за човека, но тя без нравствено начало се превръща в произвол и води до деградация и разруха както в личността, така и в обществото. По-доброто бъдеще на страната ни, към което се стремим всички, е немислимо без високи идеали и светоглед, основан на вярата, морала и нравствеността, ако промяната не започне от нас самите, от нашите дела, мисли и сърцата ни. Доминирането на „аз”-а над стремежа към общото благо, отхвърлянето на Божия Закон и традиционните нравствени ценности, липсата на мотивация за саможертвено служение на ближните и обществото, обезценяването на понятия като родолюбие, чест и достойнство от години са тенденция в нашето общество. Вследствие на това нараства социалната апатия и липса на надежда в положителните промени.

Благоденствието и мирът в едно общество са немислими, ако Божията правда - животът по съвест - не се въдвори на всички нива: в междуличностните отношения, семейството, децата, трудовите колективи, държавата, ако честността не стане норма в политиката, икономиката и управлението на страната, ако общото благо не стане лично дело и убеждение на всеки, независимо на кое стъпало на социалната йерархия се намира. Когато гражданите и хората във властта в своите решения и действия са ръководени не от братолюбие, а от омраза, желание за мъст, лични интереси и амбиции, властолюбие и гордост, не можем да се надяваме на по-добри дни.

Обични в Господа братя и сестри,

Днес хората имат различни политически убеждения, различно виждане за миналото, настоящето и бъдещето на страната. БПЦ, като допуска нейните чеда да проявяват политическа активност и будна гражданска позиция, напомня, че участието в политическите процеси трябва да се основава на принципите на мира, взаимното уважение, честността, любовта към ближния и Отечеството, на отговорността пред Бога.

Ние трябва да се стремим да виждаме в лицето на политическия си опонент подобен на нас несъвършен човек, който също като нас може да се заблуждава и да допуска грешки. Да разберем, че да ненавиждаш своя ближен и да се ожесточаваш срещу него, е много по-осъдително от това да си заел неправилна политическа позиция. Да не забравяме, че в противовес на този свят, с неговите променящи се политически и идеологически истини, има една непреходна, непоклатима Истина - Христос и към Него да се придържаме. Да помним, че главното в живота на човека е духовното възрастване, стремежът към спасение и доколкото зависи от нас, да бъдем в мир с всички човеци (Рим. 12:18).

Като ви призоваваме да постъпвате достойно, всеки в званието, в което е призван, като се търпите един други с любов, да залягате да запазвате единството на духа чрез връзките на мира (Еф. 4:1-3), молим Всеподателя Бога: Неговият мир, който надвишава всеки ум, да се всели в сърцата ви и да ви напътства!

Стремете се към онова, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто (Филип. 4:7, 8) и Бог на мира и любовта ще бъде с вас.

Председател на Св. Синод

НЕОФИТ

Патриарх Български

 

20 юни 2013 16:28, Българска Патриаршия