Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

В третата неделя на ноември, когато светът си спомня за многобройните жертви, които даваме в пътно-транспортните инциденти, се обръщаме към вас с архипастирско послание за мир и утеха в душите и сърцата, за вяра и упование в Бога, за уважение към чуждия и нашия живот. Животът е велик Божи дар и благословение за всеки от нас, и не трябва да бъде отнеман с лекотата, на която, уви, сме свидетели всеки ден.

Ценността на живота няма аналог в цялата йерархия на човешките ценности – животът на всеки от нас и на цялото творение е плод на безпределната Божия любов, поради която Бог сътвори света и поради която проводи в Него Своя Син, за да ни изкупи и спаси от робството на греха, смъртта и тлението. Земният живот на човека се дава от Бога като благословение и подготовка за вечния живот и затова не може да бъде безразсъдно прекъсван от никого. Ето защо, в този ден – като си спомняме молитвено за всички жертви на тази необявена, но всекидневно водена война по нашите пътища – призоваваме всички вас към разумно и отговорно отнасяне към безценния дар на живота, към мъдрост и благоразумие – така щото с Божията помощ и с нашите общи усилия тази война да се прекрати и да можем да живеем в мир със себе си и с нашите ближни, да се радваме на живота, възраствайки в истините и в добродетелите на християнската ни вяра и давайки пример на останалите за мъдро и благоразумно поведение и отношение към ценността на свише дарувания ни Божи дар.

Божията любов и Неговата велика милост и щедрост да бъдат с всички нас!