Уважаеми дами и господа, Скъпи в Господа братя и сестри, През последните двадесет години изключително се увеличи общественият интерес към живота на Българската православна църква, както и потребността на народа ни да чува официалната църковна позиция по актуалните...

Read more: БПЦ - Българска Патриаршия