IMG_6107 Всемирното Православие - РЕШЕНИЯ НА СВЕТИЯ СИНОД ОТ 24.01.2013 Г. (ОБНОВЕНО)Днес, 24 януари 2013 г., на своето редовно заседание Св. Синод в пълен състав разгледа въпроси по процедурата за избора на тримата митрополити - кандидати за патриаршеския престол. Тази процедура ще бъде следвана на 15 и 16 февруари 2013 г. от Св. Синод, след което имената на определените трима митрополити ще бъдат официално обявени.

 

+++

Във връзка с подготовката и провеждането на ПИЦС така също Св. Синод;

- Изготви текста на Акта-Изложение за избора на тримата митрополити;

- Одобри текста на Акта-Изложение за избора на Български патриарх и Софийски митрополит;

- Обсъди и реши начина на гласуване по избора на тримата митрополити - кандидати за патриаршеския престол. Те ще бъдат избрани с мнозинство от 2/3 от членовете на Св. Синод, което означава минимум 10 гласа от всички членове на Св. Синод. Гласуването за тримата кандидати ще се състои на синодалните заседания, които ще се проведат на 15 и 16 февруари 2013 г.

- Св. Синод обсъди и реши така също и начина на гласуване на самия Патриаршески избирателен църковен събор (ПИЦС), който ще се състои на 24.02.2013 г.;

- Уточни детайлите по приготовлението на избора, като подготвяне на слова, речи, поздравления, богослуженията в деня на избора, както и на следващия ден – 25.02.2013 г.;

- Изслуша информация за гостуващите делегации на поместните православни църкви и определи отговорниците за тяхното посрещане, настаняване, съобщаването на програмата, включваща приеми, обeди, вечери и евентуални посещения на свети места от страна на гостите и делегатите;

- Изиска от всички комисии по подготовката и провеждането на ПИЦС - в случай на възникнали проблеми - да представят отчети на следващото заседание на Св. Синод на 15 и 16. 02. 2013 г.