С о ф и я, 22-27.02.2013 г.

~~~

22 февруари 2013 г. – петък

- Посрещане на делегации на Поместните православни църкви на летище София и настаняване;

- Поклоннически пътувания из столицата и нейните околности за членовете на чуждестранни църковни делегации (по желание).

~~~

23 февруари 2013 (събота)

ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БПЦ-БП - ДЕЛЕГАТИ НА ПИЦС:

10.00 ч. – Начало на регистриране на делегатите на Патриаршеския избирателен църковен събор (ПИЦС) в Канцеларията на Св. Синод във ВЦС зала от Комисията по пълномощията, където Председателят на Централната комисия по подготовката и провеждането на ПИЦС открива работата с кратко приветствие. Комисията по пълномощията предоставя необходимите документи на членовете на ПИЦС.

Забележка: Документите се предоставят срещу подпис, за което се води нарочен списък.

 

18.15 ч. – Отпътуване на Централната комисия по подготовка и провеждане на ПИЦС и членовете на ПИЦС за ПКСХП „Св. Александър Невски“;

20.00 ч. - Вечеря на Централната комисия по подготовка и провеждане на ПИЦС и членовете на ПИЦС.

ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГОСТИ:

10.00 - 12.00 ч. – Културна обиколка из българската столица София – Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски“; Национална художествена галерия; Етнографски музей; Археологически музей и Национален църковен историко-археологически музей;

18.30 ч. – Всенощно бдение в ПКСХП „Св. Александър Невски“, отслужено от Тивериополския епископ Тихон. На бдението се черкуват Предстоятелите и представителите на Поместните православни църкви, техните делегации, както и делегатите на ПИЦС.

~~~

24 февруари 2013 г. (неделя)

5.15 – 7.25 ч. – Утреня и Божествена св. Литургия с особените прошения, предвидени при откриване на Църковен събор - в Синодалния параклис „Св. цар Борис“. Отслужва ги архимандрит Алексий, ефимерий на Драгалевския манастир. На богослуженията в параклиса на Синодалната палата се черкуват Наместник-председателят на Св. Синод, епархийските митрополити - членове на Св. Синод, епископите на БПЦ-БП, делегатите - членове на ПИЦС, синодални служители, други православни християни и определени за нуждите на Св. Синод фотографи и кинематографи. На богослужбите пее източен църковен хор на СДС „Св. Йоан Рилски“;

Забележка: Делегати-членове на ПИЦС не напускат сградата на Св. Синод, сградата на БАН и кордона по определения маршрут и не влизат в контакт с външни лица.

7.25 ч. – Епархийските митрополити, заедно с другите патриаршески избиратели, се насочват към Приемния салон на Синодалната палата. Епархийските митрополити се отделят и чакат в Кабинета на Предстоятеля на БПЦ- БП;

7.30 - 8.00 ч. - Комисията по пълномощията, съгласно чл. 46, ал. 1 от УБПЦ-БП, проверява поименно присъствието на избирателите и редовността на техните пълномощия, изявени в Делегатски карти, подписани от Наместник-председателя на Св. Синод и подпечатани със Синодалния печат. Председателят на Комисията по пълномощията уведомява епархийските митрополити, членове на Св. Синод, и ги приканва да влязат в залата;

Забележка: Ако Комисията по пълномощията установи, че до това време не са се явили изискваните от чл. 46, ал. 1 от УБПЦ-БП ? от всички членове на Избирателния събор, ПИЦС се отлага с 1 час.

8.00 ч. – Наместник-председателят на Св. Синод и всички епархийски митрополити, последвани от епископите, повеждат делегатите на ПИЦС от Приемния салон на Синодалната палата към Академичната зала на Българската академия на науките.

Забележка: По маршрута от Синодалната палата до БАН, служители на реда осигуряват коридор, който да не позволява на външни лица да имат контакт със съборните. Редът на придвижване става по следния начин: Наместник-председател, епархийски митрополити, епископи, епархийски представители по старшинството на епархиите, представителите на ставропигиалните манастири и представителите на двете Духовни семинарии.

8.10 - 8.20 ч. – Заемане на отредените места от членовете на ПИЦС в Академичната зала на БАН;

8.20 - 8.30 ч. – Кратък молебен при откриването на Събора, отслужен от Наместник-председателя на Св. Синод в съслужение с двама презвитери, определени от него;

8.30 ч. - Наместник-председателят на Св. Синод обявява Патриаршеския избирателен църковен събор за открит и казва кратко приветствие към неговите членове.

8.35 - 8.50 ч. – Наместник-председателят на Св. Синод и Председател на ПИЦС предлага на Събора да се изберат двама клирици и двама миряни за членове на Избирателно бюро с явно гласуване, на което той е Председател.

След определяне състава на Избирателното бюро -

8.50 - 9.00 ч. – Придвижване на членовете на ПИЦС към сградата на Св. Синод по определения ред.

9.10 - 9.15 ч. – Официално и публично запечатване на изборната урна.

9.15 – 11.45 ч. – Времетраене на избора: - представяне на делегатска карта и лична карта / задграничен паспорт пред Избирателното бюро, отбелязване в списъка на избирателите и подаване на празен плик; гласуване в избирателната кабина пускане на тайния вот в запечатаната урна и подпис на гласуващия в списъка на избирателите, регистриращ извършения от него вот; отваряне на урната, проверка на бюлетините, броене на бюлетините; обявяване на резултата; подписване на подготвения до това време Акт-изложение в Кондиката на Св. Синод.

Паралелно с патриаршеския избор:

9.00 ч. – Начало на Божествена св. Литургия в ПКСХП „Св. Александър Невски“, отслужена от архимандрит Сергий, клирик на Софийска епархия. На св. Литургия се черкуват Предстоятелите и представителите на Поместните православни църкви и придружаващите ги лица с презвитерска степен от страна на БПЦ – БП, които не са членове на ПИЦС.

11.30 – 11.50 ч. – Посрещане на официалните лица и настаняването им в ПКСХП „Св. Александър Невски“

11.45 ч. – Тържествено биене на църковните камбани на ПКСХП „Св. Александър Невски“ за приключване на ПИЦС;

12.00 ч. – Новоизбраният Български патриарх, епархийските митрополити и членовете на ПИЦС се отправят в лития за ПКСХП „Св. Александър Невски“, където ги чакат пристигналите да се черкуват Предстоятели и представители на Поместните православни църкви на определените им в храма места;

12.10 ч. - Новоизбраният Български патриарх се качва на нарочния подиум в средата на Патриаршеската катедрала. Гл. секретар на Св. Синод взима благословение от него и от амвона прочита Акта-изложение за станалия избор.

12.10 - 13.20 ч. – Снемане на обикновените архиерейски отличия и възлагане на патриаршески инсигнии. Благодарствен молебен и Патриаршеска интронизация;

13.20 – 13.50 ч. – Слова и поздравления от Св. Синод, новоизбрания Български патриарх и Министър-председателя на Р България;

13.55 ч. – Обща снимка на официалните лица на стълбището пред Патриаршеската катедрала.

17.00 - 18.00 ч. – Изпращане на делегатите на ПИЦС от Председателя и членовете на Централната комисия по подготовка и провеждане на ПИЦС;

19.00 ч. – Прием, даден от новоизбрания Български патриарх, в криптата на ПКСХП „Св. Александър Невски“.

~~~

25 февруари 2013 г. (понеделник)

9.00 ч. – Тръгване в тържествен ход на новоизбрания Български патриарх и Предстоятелите на Поместните православни църкви от Синодната палата за ПКСХП „Св. Александър Невски“;

9.10 ч. – Посрещане на новоизбрания Български патриарх и Предстоятелите на Поместните православни църкви в ПКСХП „Св. Александър Невски“.

9.30 ч. – Начало на Съборна св. Литургия, отслужена от новоизбрания Български патриарх, църковните Предстоятели от Всеправославния диптих, стоящи след Българския предстоятел, и представителите на Поместните православни църкви и от архиереите на БПЦ – БП;

12.10 – 13.00 ч. – Прием в салона на Синодната палата, даден от новоизбрания Български патриарх.

~~~

26 февруари 2013 г. (вторник)

12.00 – 13.00 ч. – Среща на новоизбрания Български патриарх с Министър-председателя на Р. България;

13.30 – 15.30 ч. Прием, даден от Министъра на отбраната на Република България и Генералитета на Българската армия, в чест на новоизбрания Български патриарх и чуждестранните църковни делегации;

17.30 - 19.00 ч. – Официално посещение на новоизбрания Български патриарх и чуждестранните църковни делегации в Националния исторически музей;

~~~

27 февруари 2013 г. (сряда)

10.00 – 22.00 ч. – Изпращане на църковните делегации на летище София.

 


20 февруари 2013 16:30, Българска Патриаршия