18 Всемирното Православие - ПАТРИАРШЕСКО СЛОВО В НЕДЕЛЯТА НА ВЗАИМНО ОПРОЩЕНИЕ – НЕДЕЛЯ СИРОПУСТНА

† МАКСИМ

СОФИЙСКИ МИТРОПОЛИТ И

ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ

„Прощавайте и простени ще бъдете” (Лука. 6:37).

ВЪЗЛЮБЕНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,

Слава Богу! По пътя на спасението и тази година светата Църква ни въведе в свещените дни на Великия пост. От утре встъпваме в покайното поприще на светата Четиридесетница, през което чрез пост и покаяние ще молим Бога за опрощение на греховете ни.

Но Спасителят Христос ни учи: „Ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви” (Мат. 6:14-15).

Така казваме и в Господнята молитва: „Отче наш, Който си на небесата!... прости нам греховете ни, защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник” (Лука. 11:2-4). И свети апостол Павел ни учи: „Бивайте един към другиго добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа” (Еф. 4:32). Иисус Христос от Отеческа любов към човеците прие страдания и кръстна смърт, за да ги изкупи от греха, да ги спаси.

Основа на опрощението е любовта, забрава на обидите, добра памет, чисто сърце. Със смирение да се утешаваме. Да имаме съзнание за греховете си. Свети Йоан Богослов казва: „Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим и истината не е с нас” (1 Йоан. 1:8). Да презрем гордостта. Със смирение да изпросим благодат. „Защото „Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат” (1 Петр. 5:5).

Взаимоопрощението, за което сме се събрали сега в храма, да открие дверите на Великия пост, през свещените дни на който с определена от светата Църква постна храна, покаяние, молитва и добри дела да се подготвим с Божия помощ с радост да посрещнем светлото Христово Възкресение!