Патриаршеското и синодално послание можете да прочетете на сайт Православна младеж  тук.