kambani Всемирното Православие - ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕЩЕНИЦИ ОТ ЛОВЧАНСКА ЕПАРХИЯ В ПОДКРЕПА НА СТАНОВИЩЕ НА ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ ГАВРИИЛ ПО 1 ОТ ПРЕДСЪБОРНИТЕ ДОКУМЕНТИДнес в храм „Св. Петка“ град Троян Ловчанският митрополит Гавриил отслужи света Преждеосвещена Литургия. След службата бе проведена от Негово Високопреосвещенство свещеническа конференция на свещенослужителите от Троянска духовна околия. Бяха разгледани различни въпроси, касаещи богослужебната и душеспасителната дейност на свещениците от околията.

В края на конференцията духовниците от Троянска духовна околия на Ловчанска епархия непоколебимо и единодушно подкрепиха Декларацията от свещенослужителите на Ловчанска духовна околия, приета на 23 март т. г. относно становището на епархийския архиерей Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил по текстовете на документи, които предстои да бъдат разглеждани от Великия и свят събор на Православната Църква, който ще се проведе между 16 и 27 юни т. г. в Православната академия на остров Крит, а именно сериозните възражения върху единия от документите, наречен „Отношението на Православната Църква с останалия християнски свят“.

Прилагаме Декларацията и Писмото-Становище на Негово Високопреосвещенство Ловчански митрополит Гавриил.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от свещенослужителите от Ловчанска духовна околия

Ловчанска епархия на БПЦ

Ние, долуподписаните свещенослужители от Ловчанска духовна околия на Българската Православна Църква - Българска Патриаршия, по време на състоялата се на 23.03.2016 г. в гр. Ловеч свещеническа конференция, след като изслушахме,

ДЕКЛАРИРАМЕ: подкрепяме в пълнота и в единомислие становището на епархийския ни митрополит Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил, изпратено на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит, Председател на Светия Синод на БПЦ, с писмо № 61 от 11.03.2016 г., относно текстове на документи, които предстои да бъдат разглеждани от Великия и свят събор на Православната Църква, който ще се проведе между 16 и 27 юни т. г. в Православната академия на остров Крит, а именно сериозните възражения върху единия от документите, наречен „Отношението на Православната Църква с останалия християнски свят“.

Считаме, че настоящата ни декларация е необходимо да бъде изпратена на Негово Светейшество Българския патриарх Неофит, Председател на Светия Синод на БПЦ, чрез Негово Високопреосвещенство Ловчанския митрополит Гавриил и разпространена в средствата за масова информация.

--------------------------------

До Негово Светейшество

Неофит

Патриарх Български

Председател на

Светия Синод на БПЦ

гр. София

ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

Получихме Вашето писмо №197 от 02.03.2016 г., с което приложено Ни изпращате одобрените текстове, които предстои да бъдат внесени за разглеждане от Великия и свят събор на Православната Църква, който ще се проведе между 16 и 27 юни т. г. в Православната академия на остров Крит. Решението за изпращането на тези текстове е взето на заседание на Св. Синод на 06.02.2016 г., прот. № 4 – пълен състав.

За съжаление на заседанията на 05-06.02.2016 г. Ние по сериозни здравословни причини отсъствахме. Считаме за Наше архиерейско право и дълг да направим някои Наши сериозни възражения върху единия от документите, наречен „Отношението на Православната Църква с останалия християнски свят“.

Относно т. 4:

В Православната Църква под „единението на всички“ винаги се е разбирало, че тези, които са изпаднали в ерес или разкол, трябва първо да се върнат в Православната вяра и окажат послушание към Светата Църква и тогава чрез покаяние те могат да бъдат приети в Църквата.

Относно т. 5:

Цитираме: „Съвременните двустранни богословски диалози ... имат за цел да потърсят „изгубеното християнско единство”...”

Тук трябва да се уточни, че в Светата Църква никога не е било губено общението между християните и тъй като тя ще пребъде до края на света, както Господ е казал, че портите адови няма да ѝ надделеят (Мат. 16:18), то това общение също ще пребъде вечно.

Относно т. 6, т. 16 и др.:

Освен Светата Православна Църква не съществуват други църкви, а единствено ереси и разколи, и да се наричат последните „църкви“ е богословски, догматически и канонически напълно погрешно.

Относно т. 12:

В т. 12 казаното, че „при провеждането на богословските диалози общата цел за всички е окончателното възстановяване на единството в правата вяра и любовта“, е напълно неправилно и неприемливо, защото трябва да се уточни и подчертае, че връщането към правата вяра е за еретици и разколници и по никой начин не касае Православната Църква.

Слава Богу, че Българската Православна Църква през 1998 г. излезе от ССЦ, с което изрази своето неодобрение на неговата дейност, тъй като не може да членува в една организация, в която тя е смятана за „една от многото или като клон на Едната църква, която търси начин и се бори за нейното възстановяване чрез този Световен събор“.

Един е Господ, една е Църквата, както се говори в Символа на вярата.

Ваше Светейшество, ако тези текстове не бъдат коригирани, то ние ще узаконим едно еретическо учение и практика за приемане на еретици и разколници, без те да са станали истински членове на Едната Света Православна Апостолска Църква.

Препоръчваме се на светите Ви молитви и оставаме на Ваше Светейшество в Христа брат,

+ ЛОВЧАНСКИ МИТРОПОЛИТ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Уточнение:

Предсъборните документи са одобрени от предстоятелите на Поместните православни църкви на предсъборните заседания в Шамбези (21 до 28 януари 2016 г.) с цел документите да бъдат представени на Всеправославния събор в Крит през юни`2016 г.

През м. април 2016 г. предстои Св. Синод на БПЦ-БП да разгледа тези документи и всички останали въпроси, свързани с участието на БПЦ на Всеправославния събор.