Празничната програма на тържественото събитие

можете да прочетете на адрес: http://www.symvol.org/rm/nowini/2009-05-09.html