kuli_Liaskovec1 Всемирното Православие - ЧАСОВНИКОВИТЕ КУЛИ В ГРАД ЛЯСКОВЕЦ

Вечният стремеж на човека да определя времето го кара да измине дългия път от наблюденията на небесните тела, до различните видове часовници – слънчев, воден, пясъчен, механичен, автоматичен и други.

От кога се появява часовника в живота на човека? От кога навлиза в бита на българина? Какво знаем за едно от направленията на културно-историческото богатство на родния ни град Лясковец – часовниковите кули? Въпроси, чиито отговори даваме в нашата разработка.

В хода на проучвателно-събирателската си дейност много ценна помощ със своите спомени ни оказаха нашите съграждани: арх. Георги Рогев, археолога Петър Славчев, ставрофорен иконом Николай Горанов. Благодарим за предоставените ни кратки исторически справки на свещеник Николай Чочев и семейството на починалия ставрофорен иконом Николай Геранлиев. Използвали сме трудовете на Димо Минев, Недю Александров, Иван Загорски, Христо Темелски и публикации във вестник „Земеделско знаме” и вестник „Зов”. Благодарим на служителите от отдел „Архитектура и благоустройство” от града ни, за предоставените ни документи относно „Паметниците на културата в Община Лясковец”.

Първата часовникова кула в град Лясковец била построена през 1866г., до тогавашната съборена църква „Свети Николай”. Каменните плочи на кулата, вградени в нейните зидове посочват точната дата на строежа – 5 май, както и имената на жителите, които със средства и труд са участвали в него. Тази часовникова кула просъществувала до началото на ХХ в. През ноември 1901 г. по време на изборите, които се провеждали в града, се запалила сградата на читалището и огнената стихия опожарила и часовниковата кула, а земетресението през 1913 г. напълно разрушило каменните й зидове.

Втората часовникова кула в град Лясковец се намира в църквата „Свети Васил”. 3еметръсът през 1913 г. съборил и тази църква, но още през 1914 г. тя е наново съградена и украсена от Йорго хаджи Янков. През 1934 г. Добри Ганчев (1854 – 1936) подарява пари и бива издигната камбанария с градски часовник с циферблат.

Третата часовникова кула в нашия град се намира в двора на манастира „Св. Св. Петър и Павел”. Часовникът е уникална придобивка, подарена на манастира от религиозното и родолюбиво семейство на нашите съграждан, Мария и Жорж Къцаркови (двамата зъболекари в Женева, Швейцария).

Часовникът има циферблат с размери 116/130 см, с позлатени стрелки, електронен, снабден с уредба, когато спре тока да продължи да работи, а когато се възстанови тока автоматично да се включи. С камбанен звън се отбелязва всеки половин час и също така поредните часове. Той е изработен по специална поръчка в часовникарска работилница в град Берн (Швейцария). Стойността му е около 200 000 щатски долара. Един от хората спомогнал за реставрирането на камбанарията и поставянето на часовника е архитект Георги Рогев.

Часовниковите кули в нашия град са се запазили  до днес. Те обогатяват градския дизайн и създават среда, в която хармонично се експонират ценните сгради от миналото на града ни, позитивния дух на една отминала епоха – изпълнена с борби, надежди, безпределна вяра в доброто бъдеще и не на последно място здравия морал, обич и твърд дух на нашите предци, устоял през превратностите на времето. Необходимо е да се научим да обичаме и милеем за нашия роден край, да умеем да ценим, познаваме и се гордеем с нашето минало, защото то определя самобитността ни, то ни възпитава в родолюбие, коректност и красота.

 

 ДА ПОМОГНЕМ: 

 

В манастира се продават два тона сапун на прах - цена на килограм 1 лв. Средствата се събират за ремонт на покрива!

 

Координати на манастир “Св.Петър и Павел” – гр. Лясковец

Игумения Пелагия Михайлова Куцева
Девическия манастир "Св. св. ап. Петър и Павел"
обл. Великотърновска
5140  гр. Лясковец
тел. 0619/ 22093

Банкова с/ка 
IBAN    BS40STSA93000005082267
BIC    STSABGSF
Банка ДСК, клон гр. Лясковец