49376.p Всемирното Православие - НА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЕТЕРБУРГ ОБСЪЖДАХА ЗНАЧЕНИЕТО И РОЛЯТА НА ИКОНАТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ На 9 ноември беше открита международната конференция „Съвременната икона в света. В продължение на пет дни в изложбена зала „Смолни” обменяха опит иконописци, духовенство, изкуствоведи от Русия, САЩ, Италия, Великобритания, Гърция и други страни. В рамките на конференцията до 13 ноември преминаха дискусии, майсторски класове, изложби на икони и църковни ювелирни изделия.

 

Участниците споделяха тайни на техниката на иконописта и размисли за мястото на иконата в съвременния свят, съобщава „Вода Живая”.

„Създаването на каноничната църковна икона не може да се разглежда откъснато от монументалната живопис, малките форми и архитектурата. Взаимодействието на всички видове църковни изкуства може да даде ключа към тяхното точно и правилно възраждане”, - отбеляза водещият форума, председателят на архитектурната комисия на Санкт-Петербургската епархия игумен Александър (Фьодоров).

На конференцията можеше да се видят рисувани от Георги Панайотов икони, който се занимава в частност с иконография на неотдавна канонизирани светии.

Според Филип Давидов, иконописец от ателие „Жива традиция”, съдържанието на образа е винаги резултат от сериозен творчески труд, а не просто умело владение на занаятчийски прийоми.

Докладчиците бяха единодушни в мнението си, че ценността на иконописта не може да се измерва с потребителското търсене. Възприемането на иконата трябва да бъде духовно, а не сантиментално-чувствено.