Сведенията за този светец са оскъдни. Предполага се, че това е "презвитер и монах Григорий, клирик на всички български църкви", който е живял по времето на българските царе Симеон Велики (893-927) и Петър (927-969). Чества се на 08. януари.

 

Полезна литература:

 АСЕН ЧИЛИНГИРОВ ,  “ЦАР СИМЕОНОВИЯТ СЪБОРНИКЪ ОТ   Х ВЕК”, Т.1, БЕРЛИН, 2007.

 ДИМИТЪР ЦУХЛЕВ,  ВЪВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА, 1911 г.