Излезе от печат второ фототипно издание на книгата „Ще се видим ли на оня свят с нашите близки и мили”. Тази книга в подкрепа на надеждата, че в задгробния живот пак ще се видим и познаем с хората, които обичаме, е с автор Джеймс Милър Килън. В подкрепа на тази теза авторът...

Read more: БПЦ - Българска Патриаршия