O.Pavel%20Gurbov-snGaliaTodorova Всемирното Православие - 2 ОКТОМВРИ 2019 Г. - ОТКРИТА БЕСЕДА „СИСТЕМАТА, КОЯТО ПРОГОНИ УЧИТЕЛЯ ОТ УЧИЛИЩЕТО" С ГОСТ-ЛЕКТОР СТАВР. ИК. ПАВЕЛ ГЪРБОВ (3)Ставр. ик. Павел Гърбов

През тази пролет излезе нова забележителна православна книга, посветена на християнските корени на българското образование и неговите съвременни отстъпления от Божествената Премъдрост - Бог Слово. Това е анализът на ставр. ик. Павел Гърбов „Откъде идваме и накъде отиваме”.

Книгата на о. Павел е изключително разтърсващо обобщение на въпросите и аргументите на вярващата православна душа спрямо абсурдите, неистините и богохулствата, които вече повече от един век деформират българското образование.

В своя труд о. Павел с болка поставя въпросите „Защо Учителят Иисус Христос е прогонен от българското училище?”, „Защо нашата образователна система лишава детето от паметта и познанието за Бога - Първообраза, на Който всеки един от нас е образ?”, „Защо едностранчивото и безбожно образование ограбва и духовно обезобразява личността, вместо да я охристовява?” За да можем да споделим размишленията на ставр. ик. Павел Гърбов и личния си опит, както и да му зададем въпроси по темата, на 2 октомври 2019 г. организираме представяне на книгата му с беседа в Енорийския ни център. Модератор на беседата ще бъде прот. Владимир Дойчев.

Мнозина са размишлявали, писали или говорили по тези въпроси, но о. Павел е положил безценен пастирски труд да анализира в дълбочина процесите, довели до дехристиянизирането на българското образование, да посочи заблудите спрямо Бога и човека на някои от най-известните мислители, учени, писатели, поети и герои на нашето време и да събере всичко това в едно цялостно изследване. През последните години цялото ни общество, всички ние имахме огромна нужда от такова именно смело и откровено послание, което да посочи сърцевината на проблемите, свързани с образованието и възпитанието на подрастващите поколения на България.

Със сигурност книгата на ставр. ик. Павел Гърбов е много полезна за родителите, учителите, дейците на образованието и учениците, защото тя недвусмислено доказва, че - останал без Христа - човешкият "гений" нерядко богохулства и затова трябва да се пазим от митологизирането на гениите и от безкритичното преклонение пред тях като пред идоли. Също така без да ги демонизира, о. Павел, бидейки ревностен духовен наставник, спасително ни напомня, че успехът на образованието зависи от неговия център. Ако в него е Христос и духът на Евангелското учение, целта на образованието и възпитанието ще бъде изпълнена: децата ни ще растат благи, радостни, свободни и одухотворени; обществото ни ще се гради от силни и осъзнати личности; всеки ще има по-голям шанс да познае Бога и да се спаси.

Като верен служител на Учителя Христос, о. Павел Гърбов изпълнява божествените Му заповеди и ни напомня за светлото Му обещание: "Господу, Богу твоему, ще се поклониш и Нему едному ще служиш" (Мат. 4:10) и "идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин." (Мат. 28:20)

Заповядайте на представянето на книгата

„Откъде идваме и накъде отиваме”

Гост-лектор: ставр. ик. Павел Гърбов, автор

свещеник при храм „Св. Йоан Богослов”, гр. Карнобат

Модератор на беседата: прот. Владимир Дойчев

свещеник при храм „Св. Наум”, гр. София

2 октомври (сряда) 2019 г.

Начало: 18,00 ч.

Беседата ще се проведе в Лекционната зала на Енорийския център, ет. 1

при храм „Св. св. Кирил и Методий”

ул. „Г. Вашингтон” № 47

гр. София

ВХОД СВОБОДЕН

 

Otkude%20idvame%20i%20nakude%20otivame-o.PavelGurbov-korica%202019 Всемирното Православие - 2 ОКТОМВРИ 2019 Г. - ОТКРИТА БЕСЕДА „СИСТЕМАТА, КОЯТО ПРОГОНИ УЧИТЕЛЯ ОТ УЧИЛИЩЕТО" С ГОСТ-ЛЕКТОР СТАВР. ИК. ПАВЕЛ ГЪРБОВ (3)