kiril_metodij_prav_ru Всемирното Православие - КИРИЛ И МЕТОДИЙ. Български всеучилищен химн 

Автор: Стоян Михайловски 
 
 
"Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!

 

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменна воден -
и Бог ще те благослови!

 

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!
 

 

Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."
 

 

 

Тъй Солунските двама братя
насърчваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

 

 

България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье
извърши подвиги безчет...

 

 

Да, родината години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът си всегда!

 

 

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир;

 

 

бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на Отоманский властелин...

 

 

Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!

 

 

О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина;

 

 

подвижници за права вяра,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянский мир,

 

 

бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на Българското знанье,
творци на наший говор мил!

 

 

Нек` името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек` се помни
в Славянството во век веков!

 

Русе, 1892, Априлий 15

 

Източник текст: Liternet

Икона: pravoslavie.ru