prescentar_1 Всемирното Православие - Кабинетът ликвидира търговията с българско гражданствоПравителството предприе мерки за спиране на търговията с български паспорти. На свое заседание кабинетът прие промени в Закона за българското гражданство с цел да бъде прекратена корупцията в тази сфера и улесни получаването на гражданство за лица, които са от български произход. С измененията се въвежда едногодишен срок, в който хората, кандидатстващи за българско гражданство, трябва да получат отговор от институциите дали ще получат български паспорт или не. „Голямото чакане даваше възможност не само на престъпници като Куйович, но бедни хора да си купуват български паспорт”, каза Божидар Димитров, министърът, отговарящ за българите в чужбина. Според него искащите български паспорт ще спрат да плащат под маса, ако знаят, че до една година ще знаят какво е решението институциите. Другата антикорупционна мярка, заложена в закона, е молбите за българско гражданство да бъдат подавани само лично. Така отпада ролята на посредниците, които до момента са въртели доходоносен бизнес с...
 

Read more: http://www.novinar.net//news/kabinetat-likvidira-targoviiata-s-balgarsko-grazhdanstvo_TXpFMk5qczFNdz09OzUz.html