Отнемането на паспортите, както е граждански популярно, или мярката за забрана за напускане на страната, която НАП налага, се отнася само и единствено за държави извън ЕС. Тоест, когато един български гражданин или представител на юридическо лице има натрупани данъчни задължения, задължения за осигуровки или неплатени глоби към държавни институции над 5000 лева и иска да напусне страната в посока извън ЕС, принудителна мярка може и ще му бъде наложена. Това каза Росен Бъчваров, експерт от Националната агенция за приходите (НАП), по БНР във връзка със забраната за напускане на страната, която се на...

Read more: Новини - ECON.BG