Педагогическата общност в България постепенно преоткрива корените на своето дело и все повече се отваря за обучението по Религия в различните му аспекти. Пример за това е и ДЕПАРТАМЕНТЪТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ (ДИПКУ) – Варна към ШУ...

Read more: БПЦ - Българска Патриаршия