На 3 август 2007 г. официално бе открит Център за обучение на хора с увреждания в кв. "Чайка", гр. Варна, от сдружение "Здраве за всички" - гр. Плевен - по проект "Мрежа за социално включване на хората с увреждания". Проектът е финансиран от ААМР/ФРМС и стана...

Read more: БПЦ - Българска Патриаршия