logo_11 Всемирното Православие - ВИДИНСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ ОТТЕГЛЯ УЧАСТИЕТО СИ В ПРАЗНИНСТВАТА ЗА МЮСЮЛМАНСКИЯ ДЕН „АШУРЕ“

Видинска света митрополия информира, че се оттегля от предвидения празник на 05.12.2012 г., организиран от Районно мюфтийство – Монтана във видинската джамия на Осман Пазвантоглу във връзка с мюсюлманския ден „Ашуре“.

Видинска света митрополия е съорганизатор на деня, но се оттегля поради следните причини:

Тенденциозното публикуване на официалния сайт на Главно мюфтийство на мюсюлманското изповедание в Република България от 28.11.2012 г. съобщение за приемането от православен свещеник на исляма, както и оскърбителните думи насочени срещу християнската вяра, че е в „заблуда“. /Молим Всевишния да ни напътва по правия път и да не ни оставя да бъдем от заблудените!/

От следното изречение се вижда, че всеки един християнин тъне в дълбока заблуда относно вярата и почитането на Бога.

Видинска света митрополия винаги е имала твърди, добронамерени и изпълнени с любов чувства относно ръководството на мюсюлманското изповедание, както и към вярващите мюсюлмани и това ще остане и занапред, но в така тиражираните послания срещу чистотата и устоите на Христовата вяра няма да присъства неин представител на мюсюлманската вечер „Ашуре“.

Видинска света митрополия призовава всеки един православен християнин да не участва в предстоящия празник, като свидетелство и позиция, че религиозните права и чувства по никакъв начин не трябва да бъдат накърнявани, особено в един такъв труден – духовно и политически нестабилен свят.

+ Велички епископ Сионий,

Викарий на Видинския митрополит